AktualityZM blog

Púť svätej Anny v Zlatých Moravciach

Na sviatok  sv. Anny sa v Zlatých Moravciach  už po 138-krát konala  púť  na kalvárii pri kaplnke  sv. Anny,  postavenej  v roku 1882.

Z histórie

Kalvária  a kaplnky so  14-timi zastaveniami krížovej cesty   a centrálne kríže  boli  postavené do dnešnej podoby v roku  1910. Na sviatok svätých anjelov strážcov 2.októbra  1910  bola  veľká slávnosť, vtedy boli tieto zastavenia krížovej cesty  odovzdané  verejnosti. Kaplnky sú postavené v neoklasicistickom  slohu. Vnútornú  výzdobu kaplniek tvorili zastavenia  krížovej cesty od významného banskoštiavnického rezbára  Jozefa Krauseho. No žiaľ, po roku 1990 tieto začali vykrádať, preto sme ich vybrali a uložili  v oratóriu vo farskom kostole  sv. Michala  archanjela. Dnes  sú  na farskom úrade.

Zastavenia krížovej cesty  jednotlivých kaplniek  boli  nahradené  fotografickými kópiami,  ktoré sme dali vyhotoviť  pri rekonštrukcii  kalvárie v roku 2002. Rekonštrukcia sa vykonala podľa odporučenia Pamiatkového úradu v Bratislave. Vandalizmus  neobišiel ani  kaplnku sv. Anny. Tiež bola vykradnutá po roku 1990, socha  patrónky sv. Anny s malou Máriou bola zachránená  a po rekonštrukcii  interiéru Farského kostola sv. Michala archanjela  v roku 1999 je súčasťou  jeho výzdoby. No žiaľ, ďalšie sochy z kaplnky boli nenávratne  odcudzené.  Boli to sochy sv. Barbory a sv. Anastázie a barokový obraz  Zvestovanie a zvonček. 

Možno viacerých z nás napadne, prečo sa slávnostné odovzdanie krížovej cesty uskutočnilo práve  na Sviatok  svätých anjelov strážnych? Bolo to preto, že naši predkovia  práve  v anjeloch videli svojich ochrancov, veď naše  mesto trpelo tureckými nájazdmi, prvýkrát  z 29. na30. septembra 1530 boli vypálené  vrátane farského kostola, pôvodne patrónom kostola bol sv. Peter. Ale po ďalších zničeniach kostola  patrocínium bolo zmenené na sv. Michala archanjela, ku ktorému sa viaže starobylá úcta ako k mocnému kniežaťu nebeských zborov, ktorému bola daná moc bojovať so satanom a ochraňovať Boží ľud a sprevádzať ľudské duše zo sveta pred Boží súd.  Jeho sviatok je 29. september. 

Svätí anjeli strážcovia sa spomínajú už v Novom zákone,  kde sa píše:  „Hľa, ja pošlem pred tebou svojho anjela, aby ťa ochraňoval na ceste a doviedol ťa na miesto, ktoré som ti pripravil. Maj sa pred ním na pozore a počúvaj na jeho hlas a neodporuj mu, lebo neprepáči ti, keď sa previníš, veď moje meno je v ňom.“ Tieto posvätne slová  obsahovala zmluva Pánova  s Izraelitmi.  Nadiktoval ich Boh Mojžišovi. A naši predkovia hľadali záchranu  pred Tatármi a Turkami  v háji nad mestom, ktoré bolo našimi  predkami premenené na kalváriu, kde zachovali prirodzený terén a vegetáciu.

Púť k sv. Anne

Zlatomoravecká  púť k sv. Anne  bola známa a navštevovali ju veriaci  z blízkeho ale i ďalekého okolia,  až od Nových Zámkov sem cestovali vlakom  na púť. Neprestala ani za  socializmu.  Dokonca,  keď bola púť, starší veriaci sem chodili mestskou  dopravou.
Hlavným celebrantom  tohoročnej púte bol špirituál  kňazského seminára  sv .Gorazda  v Nitre  Miroslav   Hafera -honorárny dekan. Koncelebrantami bol  náš pán farár a kaplán, pri oltári boli  tiež diakoni a miništranti.

Vo svojej kázni Hafera zdôraznil význam  starých rodičov  pri výchove mladej generácie aj v druhom tisícročí. Ako príklad  nám môžu byť práve  rodičia malej Márie   – sv. Anna a sv. Joachim, ktorí z vôle Božej sa vo vysokom  veku  stali rodičmi.  Mária sa  stala  Matkou  Ježiša  Spasiteľa sveta. Tiež poukázal na to,  že generačne rozdiely medzi staršími a mladými sa neustále prehlbujú. Mladí napríklad dnes nepoznajú bežné veci, ktoré sa  používali ešte pred  30-timi rokmi, napríklad chomút nevedia ani ako vyzeral. Zase starší už  sa nevedia zorientovať v nových IT technológiách, lebo skoro všetky majú anglické pomenovania. To ale neznamená, že zaniká generačná  postupnosť. Tá tu stále bude a je nenahraditeľná: rodičia, deti a starí rodičia. Manželia Joachim a Anna darovali celému  svetu  najvzácnejší plod  svojej  vernej lásky  -presvätú  Pannu.

Slávnostnú sv. omšu svojím spevom  umocnil spevácky zbor Cantus  a hudobníci  na dychových nástrojoch. Pred  záverečným slávnostným  požehnaním  hlavného celebranta  Hafera, náš zlatomoravecký farár  Peter Štálnik poďakoval veriacim, že sa zúčastnili púte aj  v tomto horúcom počasí . Ocenil,  že sa mohli  ukryť do tieňa  stromov,  ktoré tu vysadili naši  predkovia. Tiež poďakoval všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom  pričinili  o dôstojný priebeh tohoročnej púte  a  o výzdobu a  úpravu  kalvárie.

Marian Tomajko  


Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Neprehliadnite
Close
Back to top button