Image by Gerd Altmann from Pixabay

MŠ a 1. stupeň ZŠ prechádzajú z dištančnej formy vzdelávania na prezenčnú formu

Zasadnutie Krízového štábu mesta Zlaté Moravce (vybraní členovia a prizvaní hostia), ktoré sa konalo dňa 3. 3. 2021 /streda/ o 10.00 hod. v MSKŠ v Zlatých Moravciach

  • Krízový štáb mesta telefonicky preveril aktuálnu situáciu v DOS a ZOS. V sociálnych zariadeniach sa situácia pravidelne monitoruje, sú dodržiavané všetky hygienické opatrenia a nariadenia vydané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a Vládou SR. Pre zamestnancov DOS a ZOS Mesto zabezpečilo respirátory.
  • Krízový štáb mesta kontaktoval vedenie Nemocnice AGEL Zlaté Moravce a. s. ohľadom aktuálnej epidemiologickej situácie. Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a. s. uviedla, že prevádzka je realizovaná v štandardnom režime.
  • Primátor mesta informoval Krízový štáb mesta o priebehu porady s riaditeľkami  základných škôl a vedúcej Oddelenia školstva a sociálnych vecí.

Od 8. 3. 2021 prechádzajú materské školy a 1. stupeň základných škôl z dištančnej formy vzdelávania na prezenčnú formu. Školské jedálne a Školské kluby detí budú v prevádzke. V prípade, že žiak nenastúpi do 5 dní na prezenčnú formu vzdelávania, rodič môže ospravedlniť žiaka na 5 dní. V prípade dlhodobej neúčasti žiaka na prezenčnej forme vyučovania bez ospravedlnenia, rodič nebude mať nárok na pandemickú OČR. Dištančné úlohy pre žiakov, ktorí sa nezúčastnia prezenčnej formy vzdelávania, budú zadávané 1x týždenne.

Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý doprevádza dieťa do školy, musí predložiť Čestné vyhlásenie, ktoré je zverejnené na stránke Ministerstva školstva SR (viď príloha), ktorého súčasťou je aj kópia potvrdenia o negatívnom výsledku testu na COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo potvrdením o výnimke. Zároveň zákonný zástupca dieťaťa predloží potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní. Zákonný zástupca, ktorý vykonáva prácu z domu (homeoffice), je tiež povinný vyplniť Čestné prehlásenie.

Materské školy sa otvoria v prípade, že bude prihlásených minimálne 10 detí. Materská škola, v ktorej nebude prihlásený dostatočný počet detí, nebude otvorená a rodičia môžu po dohode s riaditeľkou materskej školy umiestniť svoje dieťa do inej materskej školy v meste.

  • Prostredníctvom Okresného úradu boli dodané ochranné pomôcky pre pedagógov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zlaté Moravce – 5 rúšok, 1 respirátor a 1 ochranný štít na jedného pedagóga. Zajtra budú dodané 2 respirátory na jedného pedagóga.
  • Na základe žiadosti Krízového štábu mesta zo dňa 3. 2. 2021 bolo dňa 2. 3. 2021 mestu Zlaté Moravce doručených z Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity 600 ks jednorázových rúšok.
  • Ďalšie zasadnutie Krízového štábu mesta Zlaté Moravce sa bude konať podľa potreby a vývoja situácie COVID-19.


zahradnyzahon.sk

Neprehliadnite

Ihrisko pri škole na Mojmírovej ulici

Zo stránky odkaz pre starostu: Ihrisko pri škole na Mojmírovej ulici – rada by som …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.