AktualityOznamy

Jarné upratovanie 2022

Dňa 25. 04. 2022 začína jarné upratovanie biologicky rozložiteľného odpadu, t.j. konárov zo stromov, buriny a pod. Zber sa netýka veľkorozmerného, komunálneho, nebezpečného odpadu a elektroodpadu.

Jarné upratovanie potrvá od 25. 04. 2022 do 29. 04. 2022, každý deň v čase od 7:00 do 18:00.

Obyvatelia mesta Zlaté Moravce môžu biologicky rozložiteľný odpad ukladať na určené stanovištia podľa jednotlivých rajónov. 

Stanovištia určené na zber biologicky rozložiteľného odpadu (25. 04. 2022 do 29. 04. 2022):

 • ulica Tekovská
 • SNP (medzi domami)
 • Bernolákova pri železničnom priecestí
 • Žitavské nábrežie – Murgašova
 • Chyzerovce – ul. Družstevná pri moste
 • Prílepy – Parková (v parku pri autobusovej zastávke), Nová (pri Autoskle), Hlavná (medzi domami)
 • pri pálenici
 • pri zimnom štadiónom

Obyvatelia mesta Zlaté Moravce môžu biologicky rozložiteľný odpad vyložiť aj na priestranstvo pred vlastný dom v dňoch podľa nasledujúceho rozpisu. Biologicky rozložiteľný odpad bude následne pracovníkmi Technických služieb odvážaný na skládku odpadov.

Termíny mobilného zberu podľa ulíc, z ktorých bude zbieraný biologicky rozložiteľný odpad spred domov:

Pondelok (25. 04. 2022)

 • Hollého, Čajkovského, Murgašova, Továrenská, Zelená, Hoňovecká, stanica – závody, Rázusova, Potočná, Dobšinského, Odbojárov, Slovenskej armády, Hečkova, Inovecká, Krátka, E. M. Šoltésovej, Tichá, Krížna
   

Streda (27. 04. 2022)

 • Podjavorinská, Tajovského, Tribečská, Slnečná, SNP, Dlhá, Urbanova, Štefánikova, Tolstého, Kollárova, Štúrova, Vajanského, Jesenského, Bernolákova, Robotnícka , Poľná, Spojovacia, Prílepská, Pod Dielami
   

Štvrtok (28. 04. 2022)

 • Tekovská, A. Kmeťa, Nám. A. Hlinku, J. Kráľa, S. Chalupku, Priemyselná, Radlinského, Staničná, Do remanancií, Hájová, Dolné vinice, Do Kratín, Martinský breh, Viničná, Šafranecká, Parková, Obecná, Hlavná, Nová, Hviezdoslavova, Tehelná, Lúčna
   

Piatok (29. 04. 2022)

 • Sládkovičova, Chyzerovecká, Palárikova, Pribinova, Železničiarska, Záhradnícka, Moyzesova, Svätoplukova, Smetanova, Hronského, Kukučínova, Vansová, Pružinského, Bottova, Baničova, Hurbanova, J. Matušku, Kuzmányho, Gorazdova, Slavianska, Kraskova, Hodžova, B. S. Timravy

Občania s trvalým pobytom v Zlatých Moravciach, ktorí sa preukážu občianskym preukazom, môžu vyviesť stavebný a komunálny odpad v čase jarného upratovania (t.j. 25. 04. 2022 do 29. 04. 2022) vlastnými dopravnými prostriedkami na skládku odpadov. Za odpad do váhy 150 kg neplatia poplatky spojené s uložením odpadu na skládke odpadov

Žiadame  obyvateľov,  aby   k  jarnému  upratovaniu  pristupovali  zodpovedne, aby striktne dodržiavali   termíny   jarného  upratovania v jednotlivých lokalitách a po jeho skončení už odpad na týchto miestach neukladali. Ukladanie odpadu po skončení jarného upratovania je považované za tvorbu divokej skládky.

Upozornenie: 

Dodržiavanie termínov a pravidiel pri nakladaní s odpadmi v čase jarného upratovania bude pravidelne monitorovať Mestská polícia v Zlatých Moravciach a v prípade ich nerešpektovania bude vyvodzovať dôsledky formou blokových pokút vo výške od 165 € (podľa §80 ods. 1 písm. b Zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch: „Priestupku sa dopustí ten, kto uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou“).

Buďte prvý, kto zahlasuje
Zobraziť viac ...

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

 

Sleduj náš oficiálny INFO YouTube kanál ↓↓↓

Back to top button