História

Turecké nájazdy neobišli ani Zlaté Moravce

Idú Turci! Tento výkrik plný hrôzy a zúfalstva sa niesol naším mestom a krajom. Bola to strašná doba nik si nebol istý životom. Po smrti pomerne mierumilovného sultána Selima nastúpil na osmanský trón Sulejman II, nazývaný  Dobyvateľ. V roku 1526 sa  skoro  stotisícová  armáda turkov  vydala na pochod. Kráľ Ľudovít …

Čítajte viac

Od smrti Viliama Migazziho prešlo 120 rokov

Pred 120  rokmi 28. augusta 1896 vo svojom kaštieli v Zlatých Moravciach po ťažkej chorobe  vo veku 67 rokov zomrel gróf Viliam Migazzi. Počas  svojho života bol mecenášom  mesta a župy. Otec Krištof Rudolf /1787-1850 /matka Matilda rod. Svätojánska 1800-1881/. Viliam dostal vojenské vzdelanie počas revolúcie a bojoval na strane …

Čítajte viac

Žili tu pred nami, v našom meste

V našom meste  dobre prosperovala kachliareň, ktorú viedol František Kubovič 50 rokov, až do roku 1928 a v roku 1929 zomrel. Bola postavená v blízkosti Zlatňanky. Kubovič  prišiel do nášho mesta z Brna a za svoje kvalitné výrobky bola kachliareň v roku 1885 na celoštátnej výstave vyznamenaná. Výrobky z tejto kachliarni …

Čítajte viac

85 výročie smrti automobilového pretekára Maximiliána Hardegga

Prvý automobilový pretekár žijúci  na Slovensku bol pravnuk Viliama Migazziho  majorátneho pána Zlato Moraveckého panstva a mecenáša mesta. Bol to Maximilián Hardegg syn Iloni Erdödyovej, dcéry Imricha Erdödyho a jeho manželky Irmy rod. grófky Migazzi. Maximilián mal brata Imricha žili v Lúke nad Váhom ale často chodili do Zlatých Moraviec …

Čítajte viac

Záchrana tisícročného kostola

V malebnej doline medzi horami, neďaleko Zlatých Moraviec, sa nachádza malá obec Kostoľany pod Tríbečom, ktorá skrýva hodnotné historické bohatstvo, vďaka ktorému sa naša krajina spomína medzi znalcami histórie v celej Európe. Len máloktorý obyvateľ tohto regiónu vie, že sa môže hrdiť jediným najstarším, „živým“ kostolom na Slovensku. Podľa posledných …

Čítajte viac

PhDr. Štefan Rakovský

Dňa 8. júna 2016 sme si tichou spomienkou pripomenuli 112 výročie nedožitých narodenín Dr. Štefana Rakovského. Narodil sa 8. júna 1904 v Zlatých Moravciach, kde aj 15. júla 1996 zomrel. Základnú a strednú školu absolvoval v Zl. Moravciach. V r. 1923-1928 študoval na UK v Bratislave aprobáciu zemepis, slovenčinu a dejepis, kde získal aj doktorát z ruských …

Čítajte viac

Spomienková slávnosť

Pri príležitosti celoeurópskeho podujatia realizovaného pod patronátom Rady Európy – Noc múzeí a galérií bolo počas dvoch dní verejnosti sprístupnené Mestské múzeum so sprievodnými akciami a mauzóleum rodiny Migazzii. Pri tejto príležitosti sa 21. mája 2016 konala spomienková omša k 130. výročiu úmrtia grófky Antónie Migazzi. Tento rok bol slávnostnejší. Krásne slnečné …

Čítajte viac

Nazretie do minulosti

Dni 20. a 21. mája si tento rok spájame s Dňom múzeí a galérií na Slovensku a pri tejto príležitosti sa do celoslovenskej akcie zapojilo aj Ponitrianske múzeum, ktoré otvorilo aj naše Mestské múzeum v Zlatých Moravciach širokej verejnosti zdarma. V spolupráci s Mestským strediskom kultúry a športu sa podujatie …

Čítajte viac

Krokom po minulosti rodiny Migazzi

Mesto Zlaté Moravce, Mestské stredisko kultúry a športu, Ponitrianske múzeum- pobočka Zlaté Moravce, Zlatomoravecký vinohradnícky spolok, Spolok pre záchranu kultúrneho a prírodného dedičstva v spolupráci s Úradom Nitrianskeho samosprávneho kraja. Vás pozýva v dňoch 20. a 21. mája 2016 na kultúrne podujatie pod názvom „Krokom po minulosti rodiny Migazzi“ Program: Piatok …

Čítajte viac

Deň otvorených dverí v Mestskom múzeu

Dovoľujeme si Vás pozvať na Deň otvorených dverí pri príležitosti Medzinárodného dňa Noc múzeí a galérií, ktorý bude prebiehať v priestoroch pobočky Ponitrianskeho múzea – v Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach 20.5 2016 (piatok). Počas celého dňa si môžete pozrieť expozície a výstavy, podzemné priestory kaštieľa Migazzi, v ktorom múzeum sídli a mauzóleum …

Čítajte viac

Začiatky športovania v Zlatých Moravciach

Podujal som sa zdokumentovať bohatú históriu športov a úspechy športovcov v Zlatých Moravciach. Za roky sa mi podarilo získať stovky fotografií a zozbierať množstvo textového materiálu, ktorý mapuje činnosť v tridsaťsedem športových odvetviach. Teraz spracovávam texty do podoby vhodnej pre vydanie knižnej publikácie. Začiatky konkrétnych športov ovplyvňovali rôzne okolnosti, ale …

Čítajte viac