História

Založil prvý turistický spolok na Slovensku a precestoval kus Európy na skútri

Dámy a páni, Ivan Farkaš. Mnohí z nás si tohto človeka pamätajú ako niekoho, kto vytváral krajšie Moravce. Kto miloval toto mesto. Ak poviete meno Ivan Farkaš, mnohým sa v mysli vynorí spomienka na muža s večne veselou tvárou. Muža, ktorý položil základy pre turistiku, ktorý venoval svoj čas včelárstvu a ktorý sa nikdy nebál …

Čítajte viac

PÔVOD, VÝVOJ, FORMOVANIE A VZNIK SLOVENSKÉHO NÁRODA SLOVENOV – SLOVÁKOV 

Aký je náš pôvod? Je vznik, vývoj a formovanie slovenského národa Slovenov – Slovákov taký, ako nás učia v školách? Možné odpovede na tieto otázky predstaví 12.2.2016 o 8.00 hod. Ing. Podhájecký na prednáške „Pôvod, vývoj, formovanie a vznik slovenského národa Slovenov – Slovákov“ v priestoroch Mestského múzea v Zlatých …

Čítajte viac

Oživenie starého tkáčskeho remesla 

Tkáčske remeslo má na Slovensku dlhú tradíciu. Tkanivá sa pripravovali doma z konope a ľanu, ktoré sa spracovali a spriadali do nití. Tkalo sa plátno na odevy, koberce a rôzne úžitkové dekoračné látky, ktoré sa spestrovali výšivkami. Mestské múzeum v Zlatých Moravciach v spolupráci s FS Kolovrátok pripravilo dňa 21. …

Čítajte viac

Výstava historických rádioprijímačov Alojza Siklienku

Mestské múzeum v Zlatých Moravciach pripravilo dňa 18. januára 2016 pre širokú kultúrnu verejnosť výstavu pod názvom Zvuky minulosti, na ktorej Alojz Siklienka z Topoľčianok predstavil svoju celoživotnú zbierku starých rozhlasových prijímačov. Vernisáž výstavy slávnostne otvoril a prihovoril sa k návštevníkom riaditeľ Ponitrianskeho múzea Mgr. Anton Števko. Múzeá ako také sú založené na …

Čítajte viac

Mestské múzeum otvorilo brány Mauzólea rodiny Migazzi

Poslednou vydarenou aktivitou Mestského múzea bolo zorganizovanie prehliadky Mauzólea rodiny Migazzi, ktorá sa konala 16. septembra v čase od 10.00 h do 15.00 h. Úspešná akcia sa konala z príležitosti Dní Európskeho kultúrneho dedičstva. Možnosť nadýchať sa zlatomoraveckej histórie využili nielen základné a stredné školy, ale aj široká verejnosť. Na …

Čítajte viac

PREHLIADKA MAUZÓLEA RODINY MIGAZZI

Mauzóleum rodiny Migazzi s unikátnymi dvomi mramorovými sarkofágmi z čierneho rakúskeho mramoru a oltárom z bieleho carrarského mramoru zdobeného polodrahokamami bude sprístupnené 16. septembra od 10.00 – 15.00 h s odborným sprievodom pána Tomajka. Ponitrianske múzeum v Nitre v spolupráci s pánom Tomajkom pripravilo pri príležitosti Dní Európskeho kultúrneho dedičstva …

Čítajte viac

Nech sa páči, do múzea!

Ponitrianske múzeum v Nitre v spolupráci s Národným pedagogickým múzeom a knihovňou J. A. Komenského v Prahe predstaví v priestoroch Mestského múzea v Zlatých Moravciach od 3.6. do 30.6. 2015 výstavu „Život a dielo Daniela Arnošta Jablonského, vnuka „učiteľa národov“ J. A. Komenského, ktorý pripravil edíciu hebrejsky písaného Starého zákona. …

Čítajte viac

Deň otvorených dverí v múzeu

Dvere zlatomoraveckého múzea sa širokej verejnosti otvorili 15. mája z príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií. Už od 9. h ráno si prichádzali pozrieť vystavené exponáty a prebiehajúcu výstavu: „Slovenský ľudový odev v miniatúrach“ žiaci zlatomoraveckých škôl a zvedaví záujemcovia. Prehliadka múzea bola obohatená o sprístupnenie podzemných priestorov kaštieľa, v …

Čítajte viac

Život na šľachtickom panstve Topoľčianky v roku 1869.

Každý šľachtický dvor, najmä, ak v ňom žili príslušníci strednej a vyššej šľachty, bol domovom, nielen samotnej „vyššej spoločnosti “,ale aj mnohopočetného obslužného personálu. Už v stredoveku tvorili najbližší okruh domáceho pána tzv. familiári – servienti. Išlo prevažne o mladších príslušníkov spriaznených rodov, ktorí v službách naberali svoje prvé diplomatické, spoločenské a bojové skúsenosti. S koncom …

Čítajte viac

Viete kde sa v Zlatých Moravciach nachádza židovský cintorín?

K hospodárskemu, spoločenskému, ako aj kultúrnemu rozvoju mesta Zlaté Moravce prispeli nemalou mierou v prvej polovici minulého storočia aj jeho židovskí obyvatelia. V meste, na „Martinskom kopci“ sa nachádza židovský cintorín, ktorý po celé desaťročia pustol a o ktorý sa nik nestaral. Až koncom apríla minulého roka sa iniciatívy chopili …

Čítajte viac