Neprehliadnite aktuálne články

Samospráva

Ing. Peter Hollý

Narodil sa 3.novembra 1952 v Zlatých Moravciach. Je ženatý, spolu s manželkou vychoval dcéru Zuzanu a syna Petra, ktorí už majú založené svoje vlastné rodiny. Po ukončení Strojníckej priemyslovky, pokračoval popri zamestnaní štúdiom na Strojníckej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Pracoval v Calexe na rôznych pozíciách – technológ trieskového obrábania, na vstupnej …

Čítajte viac

Uznesenie MZ (nemocnica) – nateraz pozastavené!

Primátor Zlatých Moraviec Ing. Peter Lednár, CSc. využíva právo podľa § 13 odst. 6 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a nepodpisuje Uznesenie 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach č. 188/2011 z 10. novembra 2011. To znamená pozastavenie poslaneckého návrhu zakladateľskej listiny Mestskej nemocnice …

Čítajte viac

Primátor Lednár na spoločnej ceste s predsedom smeru-sd Ficom a prezidentom Gašparovičom.

Na margo udalostí, ktoré rozvírili hladinu života v Zlatých Moravciach, zverejňujeme doslovný príhovor primátora Ing. Petra Lednára, CSc. k poslancom na 10. zasadnutí Mestského zastupiteľstva zo dňa 10. novembra.2011, k zachovaniu a trvalému udržaniu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Príhovor primátora – celé znenie: Vážené dámy poslankyne, vážení …

Čítajte viac

Ako pokračujú rekonštrukčné práce „Murgašky“

  Určite mnohým obyvateľom mesta Zlatých Moraviec neunikol fakt, že v priebehu posledných týždňov sa rekonštruujú miestne komunikácie ulíc – Továrenská, Murgašova, Prílepská). Dňa 14. novembra 2011 sa ukončili stavebné práce cesty na Prílepskej ulici. Hoci je dostavba cesty Murgašovej ulice naplánovaná až na koniec roka, dielo sa s veľkou …

Čítajte viac

Vzácni hostia v Zlatých Moravciach s posolstvom svetového mysliteľa

Dňa 8. novembra 2011 sa originálnym krstom „lupienkami ruží“, oficiálne zrodila kniha, ktorá je ďalším pokračovaním publikačnej série Acta Kierkegaardiana – V TIENI KIERKEGAARDA. Keďže práve primátorovi Ing. Petrovi Lednárovi, CSc. sa dostalo cti toto veľkolepé medzinárodné veľdielo privítať do života a zároveň bol jedným z tých, ktorý prevzal záštitu …

Čítajte viac

Mgr. Milan Galaba

  – sa narodil 17. februára 1964 v Zlatých Moravciach.Je ženatý, má dve dcéry Luciu a Martinu. Po ukončení štúdia na FTVŠ UK v Bratislave v roku 1988, pracoval rok ako učiteľ na ZŠ v Topoľčiankach a následne na to takmer 9 rokov na SOU – poľnohospodárskom v Zlatých Moravciach. …

Čítajte viac

Beznádej obyvateľov Murgašovej sa zmenila na veľkú radosť

Vo štvrtok, 22. októbra sa odstránením starej zdevastovanej vozovky rekonštrukčné práce Murgašovej ulice rozbehli naplno. Investičná akcia „Rekonštrukcia miestnych komunikácii na Murgašovej ulici v Zlatých Moravciach“, bola naplánovaná v rámci rozpočtu Mesta ZM na rok 2011 po dlhých rokoch čakania jej obyvateľov. Ďalší predvolebný prísľub primátora Petra Lednára je splnený. …

Čítajte viac

PaedDr. Dušan Husár

– sa narodil 27. mája1958 v Zlatých Moravciach. S rodičmi a so svojou sestrou vyrastal v Žitavanoch. Po štúdiu strednej školy v Bánovciach nad Bebravou, pokračoval vysokoškolským štúdiom na Trnavskej univerzite a rigoróznym štúdiom na Univerzite UKF v Nitre. Je ženatý a má dve deti. Manželka Daniela je riaditeľkou materskej škôlky. Dcéra Libuša vyštudovala vysokú školu a pokračuje …

Čítajte viac

Na slovíčko pán primátor

Niet pochýb o tom, že detské ihriská sú tŕňom v oku nejedného vandala. Ako si chcete poradiť s týmto problémom pán primátor? Od mája roku 1999 spadajú detské ihriská pod správu Mestského podniku Záhradnícke služby Zlaté Moravce. Podľa môjho zistenia sa v priebehu rokov 2004 – 2010 zakúpili nové preliezačky …

Čítajte viac

Ing. Ladislav Boršč

 Ing. Ladislav Boršč Poslanec Mestského zastupiteľstva Ladislav Boršč sa narodil 6. februára 1949, v Kelči. Je ženatý, má jednu dcéru a narodením svojho vnuka sa spokojne hrdí titulom starý otec. Po ukončení štúdia maturitnou skúškou na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Snine, vyštudoval Vysokú školu poľnohospodársku – mechanizačnú fakultu v …

Čítajte viac

Staronová ordinácia Zlatomoraveckej nemocnice

Kto z nás rád navštevuje nemocnicu? Koľkí z nás odkladajú návštevu svojho lekára na vhodnejší čas, pretože je bolesť ešte znesiteľná?! Žijeme rýchlo a veľakrát je zdravie odsúvané na posledné miesto našich priorít. Dnešná hektická doba so sebou prináša aj viac nepozornosti, ľahostajnosti, nezodpovednosti k veciam, o ktorých si veľakrát …

Čítajte viac