Školy

Novodobé technológie, ako riziko, číhajúce na naše deti

Nástrahy, ktoré so sebou prináša moderná doba, prioritne útočia na vekovú skupinu najmenších detí a tínedžerov. V tomto prípade je vždy na mieste osveta, ktorá plní úlohu akéhosi zdvihnutého, upozorňujúceho prsta. V pondelok 10. novembra sa v divadelnej sále MSKŠ uskutočnil interaktívny workshop pre žiakov 1. až 6. ročníkov základných …

Čítajte viac

Sokoliari v MŠ Kalinčiakova

Vo štvrtok 9. 10. 2014 sme v MŠ Kalinčiakova 12 privítali hosťa zo sokoliarskej skupiny Falconarii. Priniesol si so sebou šesť rôznych druhov denných,ale aj nočných dravcov z našej prírody aj zo zahraničia. V rámci environmentálnej výchovy sa deti oboznámili so životom a spôsobom lovu rýchleho sokola, majestátneho orla, či …

Čítajte viac

Výstava Anny Frankovej – odkaz dejín dnešku

Dňa 2. októbra sa na pôde Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach v priestoroch auly oficiálne otvorila výstava Anny Frankovej – odkaz dejín dnešku. Úvodné slovo patrilo Petrovi Leponimu, ktorý priblížil, čo sa za touto putovnou výstavou a jej posolstvom ukrýva. Príjemným spestrením začiatku bol pripravený kultúrny program, za ktorým …

Čítajte viac

Ďakovný list

Vážený pán primátor, v týchto dňoch sa začal nový školský rok a my sme s obavou čakali na skončenie prázdnin. Nevedeli sme či rozsiahle rekonštrukčné práce firma ukončí v termíne, aby sa všetko mohlo pripraviť tak, aby prevádzka materskej školy začala 2. septembra. Stalo sa po veľkej rekonštrukcii kanalizácie a …

Čítajte viac

Štúrovčatá pod olympijskými kruhmi, alebo čo nové v MŠ Štúrova

Materská škola na Štúrovej ulici je koncepčne zameraná na zdravý životný štýl a rozvoj nadania a talentu u detí. Aj preto sme sa zapojili do projektu Olympijský festival Slovenska 2014. Ide o 7. ročník športových hier, ktoré organizuje Slovenský olympijský výbor a Ministerstvo školstva. Pohybom hravo – zdravo, tak týmto …

Čítajte viac

Úspešné začiatky vysokoškolského štúdia

Minuloroční maturanti Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach už v týchto dňoch zažívajú prvé dni na akademickej pôde vysokých škôl. Stredoškolské vedomosti im otvorili brány aj na vysoké školy v Čechách. Pražské vysoké školy: Vysoká škola ekonomická, Fakulta informatiky a štatistiky a České vysoké učení technické prijali aj v tomto roku našich žiakov. Na Masarykovej univerzite …

Čítajte viac

Brána jazykov otvorená

Pri príležitosti Medzinárodného dňa jazykov pripravili vyučujúce cudzích jazykov v Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach jazykovú súťaž pre základné školy nášho okresu. 25. septembra 2014 sa v našej novej telocvični stretlo takmer 60 súťažiacich, ktorí si overili svoje cudzojazyčné komunikačné zručnosti, lexikálnu zdatnosť, ale aj šikovnosť a postreh. Trojčlenné družstvá riešili rozličné …

Čítajte viac

Jesenný strašiak a jeho kamarát ježko na olympiáde detí v Slniečku

Deň 30. september sa v materskej škole Slniečko niesol v znamení športu. V záhrade čakal jesenný strašiak a jeho kamarát ježko, ktorí preverili poznatky detí  o prírode v jeseni, o záhrade, ovocí a zelenine a pre naše zdravie potrebnom pohybe. Deti odpovedali na otázky a hádanky, spoločne si zaspievali a zarecitovali . …

Čítajte viac

Vyhodnotenie MO ZM v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ a SŠ

Dňa 24.9.2014 zorganizovalo CVČ z poverenia Okresného úradu odbor školstva  v Nitre školské MO Zlaté Moravce v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ a SŠ. Počet účastníkov: 85 Vyhodnotenie súťaže jednotlivcov: Kategória:  Dievčatá ZŠ Gabriela Šurínová  ZŠ Sv.DonBosca Zlaté Moravce Viktória Orolínová ZŠ Topoľčianky Natália Lehocká Sľažany Martina Mrázová ZŠ Topoľčianky Alexa Škulová ZŠ Pribinova …

Čítajte viac

Záujmové útvary CVČ Zlaté Moravce škol. rok 2014-2015

Krúžok anglického jazyka: – anglický jazyk pre najmenších – anglický jazyk pre začiatočníkov a pre pokročilých – doučovanie anglického jazyka Počítačový krúžok a internet: 7-15 roční – základy obsluhy PC a internetu – práca s rôznymi programami – OS Windows XP, Win 7, 8, Linux, MS Office, e-mail, internet, grafické …

Čítajte viac

Znovu začíname

Pedagógovia Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach začali v marci 2014 pracovať na projekte Učiť moderne, inovatívne, kreatívne, znamená otvárať bránu do sveta práce. V prvej fáze, od marca do júla 2014 sme pripravovali inovované učebné materiály, riešili sme stratégie rozvoja modernizácie materiálovo-technického vybavenia gymnázia, vybavenia študijným materiálom a učebnými pomôckami. Na projekte sme pracovali …

Čítajte viac