Školy

Medzinárodné projekty na SOŠ polytechnickej

Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do niekoľkých medzinárodných a národných projektov v rámci programu elektronických partnerstiev škôl eTwinning. Jedným z nich bol medzinárodný projekt: Cestovanie je naša vášeň! (Reisen ist unsere Leidenschaft!), na ktorom už od októbra intenzívne pracovali žiaci 2. T triedy študijného odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka spolu …

Čítajte viac

Mladý tvorca 2015

V dňoch 28.4.2015 – 30.4.2015 usporiadalo Ministerstvo hospodárstva SR na výstavisku Agrokomplex v Nitre 23.ročník celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl „Mladý tvorca 2015“. Výstava sa konala pod záštitou Róberta Fica, predsedu vlády SR. Počas týchto dní mali možnosť stredné odborné školy prezentovať šikovnosť a skvelé nápady svojich učiteľov a ich žiakov. Svojou expozíciou sa …

Čítajte viac

Máj, máj, máj, zelený

Máj, máj, máj zelený …..aj takto sme si zaspievali v pondelok 11.mája 2015 v materskej škole Štúrova. Slnečné popoludnie sa nieslo v znamení ľudových zvykov a tradícií, bolo naplnené detským spevom a tancom. Areál materskej školy sa zmenil na voľakedajšiu dedinu so všetkým, čo k tomu patrí. Kroje, kolíska, máje, spev a tanec to všetko vytvorilo krásny …

Čítajte viac

Školské MO vo vybíjanej žiačok ZŠ

VYHODNOTENIE ŠKOLSKÉ  MO  ZLATÉ  MORAVCE VO VYBÍJANEJ  ŽIAČOK  ZŠ ŠKOLSKÝ  ROK  2014/2015 Dňa 24.4.2015 zorganizovalo CVČ z poverenia Okresného úradu Nitra, odbor školstva školské MO vo vybíjanej žiačok ZŠ. Počet účastníkov podujatia: 50 Výsledky finálových  zápasov:       Konečné poradie: ZŠ Topoľčianky ZŠ Sľažany ZŠ Žitavany ZŠ Tesárske Mlyňany ZŠ Červený Hrádok Sv.Don Bosca …

Čítajte viac

Fascinujúce vystúpenie dravcov

Nad ihriskom Základnej školy na Pribinovej ulici prelietavali v posledný aprílový deň dravé vtáky. Svoje danosti a prácu s dravými operencami prišiel odprezentovať tím ľudí, ktorí sú ochotní vo dne v noci urobiť maximum pre ich ochranu. Spoločnosť ZAYFERUS pochádza z Lednického parku a v jej starostlivosti je približne 200 …

Čítajte viac

Vytancovali zlato

Tanečná skupina Piruett, ktorej zriaďovateľom je Centrum voľného času v Zlatých Moravciach sa môže pochváliť ďalšími štyrmi zlatými medailami. Stali sa majstrami a vicemajstrami Slovenska vo výrazových tancoch účasťou v súťaži Showtime, ktorá sa konala 18. – 19. apríla 2015 v Leviciach. Tak si zabezpečili postup na Majstrovstvá Európy, ktoré …

Čítajte viac

Veľký úspech študentov SOŠ obchodu a služieb na veľtrhu cvičných firiem

Dňa 31. marca 2015 sa organizoval 19. ročník regionálneho veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom. Regionálneho veľtrhu sa zúčastnilo 32 cvičných firiem zo slovenských stredných škôl, ktoré využili príležitosť prezentovať cvičnú firmu ,,naostro´´ nielen v školských podmienkach si preveriť svoju konkurencieschopnosť, prezentačné i obchodné zručnosti, uzatvoriť výhodné obchody, nájsť nových obchodných partnerov. …

Čítajte viac