ZM blog

GAME OVER. Zlaté Moravce zakázali herne!

Hazardné hry sa dotýkajú spoločnosti viac ako si myslíme. Sú nebezpečné, podporujú zločin, ochudobňujú rodiny a prispievajú k násiliu v domácnostiach. To boli hlavné dôvody, prečo som na zastupiteľstve hlasoval za jeho zrušenie. Spúšťačom zákazu bola druhá najväčšia petícia, ktorá sa začala z iniciatívy Zlatomoravčanov a pokračovala s podporou množstva dobrovoľníkov a rôznych organizácii. Za dva …

Čítajte viac

Je povinné očkovanie protiústavné?

Povinné očkovanie upravuje zákon a vyhláška. Jeho účelom je zabrániť závažným priebehom infekcií a ich následkom, prerušiť proces šírenia infekcií a znižovať riziko vzniku epidémií. Upravuje zákon povinnosť očkovať? Ústava SR v čl. 40 upravuje právo každého na ochranu zdravia. V čl. 13 ods. 1 písm. a) zase stanovuje, že povinnosti možno ukladať zákonom alebo …

Čítajte viac

100 ROKOV OD ZALOŽENIA FUTBALOVÉHO KLUBU V ZLATÝCH MORAVCIACH

Sto rokov je v histórii ľudstva iba nepatrný časový úsek, ale vo svete športu nás tento míľnik radí medzi mestá s najdlhšou futbalovou tradíciou.  Z hodín dejepisu si pamätáme, že z najstarších dôb sa nám zachová iba málo písomných prameňov, preto sa nemožno čudovať, že je tomu rovnako aj v súvislosti s „guľatým čudom“, ktoré si …

Čítajte viac

Práca vs. „povinná“ karanténa

Veľa ľudí hľadá jednoduché odpovede na zložité právne otázky dnešných dní. Žiaľ, iba nepatrné množstvo z nich si overuje pravdivosť týchto odpovedí. Právnici však vedia, že k zložitým právnym otázkam treba pristupovať komplexne, a že svet okolo nás nefunguje tak, ako sa to javí z príspevkov alebo statusov, ktorými sú zahltené sociálne siete. Preto …

Čítajte viac

Chceme vyjadriť jedno veľké Ďakujeme

Celoplošné testovanie sa blíži ku svojmu koncu. Chceme vyjadriť jedno veľké Ďakujeme pre všetkých, ktorí dopomohli k tomu, aby sa nie len uskutočnilo, ale aj prebehlo v hladkosti. Treba sa poďakovať občanom, zamestnancom mesta, dobrovoľníkom, všetkým tým, ktorí sa na organizácií podieľali. Najväčšie ďakujeme však patrí zdravotníkom, príslušníkom OSSR a príslušníkom …

Čítajte viac

PRÍSTREŠOK PRE BICYKLE

Začína rásť v blízkosti autobusovej stanice. Pre všetkých bude znamenať bezpečné úložisko bicyklov bez rizika krádeže. V iných mestách je už takýchto miest viac, takže uvidíme, ako sa mu bude dariť v Zlatých Moravciach. Prístrešok bude mať kapacitu tridsať bicyklov, financie na jeho realizáciu boli získané z Ministerstva dopravy a …

Čítajte viac

Päť minút teórie o núdzovom stave a o trestoch počas jeho trvania

Minúta prvá Od 1.10.2020 na Slovensku platí núdzový stav v súvislosti s COVID – 19, ktorý bol schválený vládou na návrh premiéra. Podľa Uznesenia vlády SR má trvať 45 dní na postihnutom území Slovenskej republiky. Ide vôbec o prvý celoplošne vyhlásený núdzový stav. Aj z toho dôvodu iba málo ľudí vie, čo v skutočnosti …

Čítajte viac

Púť svätej Anny v Zlatých Moravciach

Na sviatok  sv. Anny sa v Zlatých Moravciach  už po 138-krát konala  púť  na kalvárii pri kaplnke  sv. Anny,  postavenej  v roku 1882. Z histórie Kalvária  a kaplnky so  14-timi zastaveniami krížovej cesty   a centrálne kríže  boli  postavené do dnešnej podoby v roku  1910. Na sviatok svätých anjelov strážcov 2.októbra  1910  …

Čítajte viac

Ekonomická pomoc pre obyvateľov a zamestnávateľov v Zlatých Moravciach

Vzhľadom na zrušenie zasadnutia mestského zastupiteľstva z dôvodu COVID-19 som primátorovi, kolegom poslancom ako aj predsedom príslušných komisií zaslal návrh opatrení, ktoré by mohli pomôcť ľudom a firmám v našom meste.  Zatiaľ ide iba o pracovnú, teda nie finálnu verziu opatrení. Navrhované opatrenia: ✅ zníženie nájomného v mestských bytoch rodinám/jednotlivcom, ktorým …

Čítajte viac

Prepúšťanie pre COVID – 19! Viete, aké sú vaše práva?

Súčasná situácia spôsobená pandémiou COVID – 19, môže vyvolať obrovskú vlnu prepúšťania. Prvé hromadné prepúšťania boli ohlásené v Trnave a Topoľčanoch. Výpovede ale dostávajú aj jednotliví zamestnanci. Nech už má váš zamestnávateľ na prepúšťanie akékoľvek dôvody, vždy si  treba pamätať, že každé skončenie pracovného pomeru musí byť zákonné. V nasledujúcich riadkoch sa …

Čítajte viac