Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Tag Archives: samosprava (stránka 5)

Tag Archives: samosprava

Mesto hľadá právnika

Mesto Zlaté Moravce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie „právnik mesta Zlaté Moravce“. Miesto výkonu: Mestský úrad Zlaté Moravce Pracovný pomer: hlavný pracovný pomer Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky na výkon funkcie: Požadované odborné znalosti: Zoznam požadovaných dokladov: Priebeh výberového konania: Výberové konanie sa uskutoční na Mestskom úrade v …

Čítajte viac

Riadením mestských podnikov je dnešným dňom poverená…

Mesto Zlaté Moravce, v zastúpení zástupcom primátora MVDr. Martou Balážovou týmto oznamuje, že s účinnosťou od 29. októbra 2015 bolo Ing. Miroslavovi Šlosárovi odňaté poverenie na výkon funkcie riaditeľa Mestského podniku Technické služby a súčasne mu bolo odňaté aj poverenie na výkon funkcie riaditeľa Mestského podniku Záhradnícke služby. MVDr. Marta Balážová dnešným dňom poverila výkonom funkcie riaditeľa Technických služieb mesta Zlaté Moravce a zároveň výkonom funkcie …

Čítajte viac

Máte záujem o posty riaditeľov príspevkových organizácií Mesta Zlaté Moravce?

Mesto Zlaté Moravce v zastúpení zástupcu primátora MVDr. Marty Balážovej vyhlasuje výberové konania na funkcie riaditeľov (štatutárnych zástupcov): Prihlášky uchádzačov do jednotlivých výberových konaní je potrebné zaslať do 11. novembra 2015 do 15.30 h. kontaktná osoba: PhDr. Marián Takáč, prednosta Mestského úradu, tel. č. : 037/6923920 Podmienky, bližšie informácie a tlačivo …

Čítajte viac

Chod Mestského úradu je od dnešného dňa v rukách Mariána Takáča

Od 27. októbra 2015 povedie Mestský úrad v Zlatých Moravciach z pozície prednostu PhDr. Marián Takáč, ktorý aj naďalej zostáva vo funkcii náčelníka Mestskej polície. Za posledné roky je súčasťou Mestskej polície a s naším mestom je dokonale zžitý. Dňa 23. júna 2011 prešiel Mestským zastupiteľstvom návrh na schválenie oficiálneho …

Čítajte viac

Rozsudok ovplyvnil zmenu štatutárneho zástupcu mesta

  Rozsudkom Krajského súdu v Nitre zo dňa 13. októbra 2015 sa súčasne rozhodlo aj o pôsobení Ing. Serafíny Ostrihoňovej na poste primátorky mesta Zlaté Moravce a 14. októbra prevzala všetky kompetencie štatutárneho zástupcu mesta jej zástupkyňa a poslankyňa Mestského zastupiteľstva MVDr. Marta Balážová. „Primátorka mesta Zlaté Moravce Ing. Serafína …

Čítajte viac

Súd poslednýkrát rozhodol

Dnes sa konalo súdne pojednávanie s našou primátorkou Ing. Serafínou Ostrihoňovou. „V predmetnej veci na verejnom zasadnutí 13. októbra 2015 odvolací súd zrušil rozhodnutie súdu prvého stupňa a rozhodol, že obžalovaní sú vinní zo spáchania prečinu podvodu vo forme spolupáchateľstva, za čo im súd uložil trest odňatia slobody v trvaní 2 rokov, pričom výkon …

Čítajte viac

Zmeny vo vedení Mesta

Dňa 1. októbra 2015 zasadala výberová komisia na vyhodnotenie výberových konaní na pozície riaditeľov dvoch mestských podnikov – Technické a Záhradnícke služby. Záujem 13. kandidátov o posty riaditeľov Výberové konanie bolo 21. augusta 2015 vyhlásené primátorkou mesta Zlaté Moravce Ing. Serafínou Ostrihoňovou a uchádzači o tieto dva posty mali možnosť posielať …

Čítajte viac

Primátorka vetovala uznesenie schválené Mestským zastupiteľstvom

Predmetným uznesením odňali poslanci majetok zo správy Mestskej nemocnice. „Keďže existujú zákonné dôvody, rozhodla som sa, že výkon uvedeného uznesenia pozastavujem,“ vyjadrila sa k nepodpísanému uzneseniu primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová, ktorá sa domnieva, že toto uznesenie je pre Mesto Zlaté Moravce zjavne nevýhodné, a to na základe nasledovného: „Majetok bol …

Čítajte viac