Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Tag Archives: samosprava (stránka 4)

Tag Archives: samosprava

Prípravné práce na spracovanie územného plánu

Mesto Zlaté Moravce VÝZVA Prípravné práce na spracovanie územného plánu (ÚPN) mesta Zlaté Moravce Oznamujeme Vám, že dňom 29. 01. 2016 sme zahájili prípravné práce pre obstaranie územno-plánovacej dokumentácie – územného plánu mesta Zlaté Moravce. Prípravné práce sú úvodnou etapou celého ďalšieho procesu spracovania a schválenia územného plánu mesta, ktorý sa po prerokovaní a schválení …

Čítajte viac

PREBERANIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN PRE NOVÉ VOĽBY

PREBERANIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN PRE NOVÉ VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ. Kandidátne listiny pre nové voľby do orgánov samosprávy obcí je možné predkladať zapisovateľke miestnej volebnej komisie (Mgr. Kováčovej) priebežne v úradných hodinách na Mestskom úrade, Ul. 1. mája 2 v Zlatých Moravciach a v dňoch: na Mestskom úrade, Ul. 1. mája 2 v Zlatých Moravciach na prízemí, číslo …

Čítajte viac

Poslanci jednohlasne schválili rozpočet na rok 2016, alebo ako to vyzerá v číslach

Dvanáste zasadnutie mestského zastupiteľstva sa nieslo v duchu schvaľovania rozpočtu na rok 2016. Sedemnásty decembrový štvrtok starého roka sa stal dňom, keď prítomní poslanci jednohlasne schválili najdôležitejší dokument mesta, ktorým je Rozpočet mesta na rok 2016.  V nasledujúcich riadkoch vám prinášame niekoľko dôležitých čísel, ktoré poskytol Mestský úrad Zlaté Moravce. Bežné výdavky …

Čítajte viac

AUDIO záznam z 12. mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

Program: Otvorenie a procedurálne veci Určenie zapisovateľky Určenie overovateľov zápisnice Informácia o účasti poslancov na zasadnutí Schválenie návrhovej komisie Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-12MZ-2015) Odpovede na interpelácie poslancov Návrh Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov a podprogramov s výhľadom na …

Čítajte viac

Pozvánka na 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

  Program: Otvorenie a procedurálne veci Určenie zapisovateľky Určenie overovateľov zápisnice Informácia o účasti poslancov na zasadnutí Schválenie návrhovej komisie Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-12MZ-2015) Odpovede na interpelácie poslancov Návrh Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov a podprogramov s výhľadom …

Čítajte viac

AUDIO záznam z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

ONLINE prenos zabezpečujeme s podporou firmy NEVERNET Pozvánka na 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, ktoré sa uskutoční dňa 19. novembra 2015 o 16:00 hod. (štvrtok) v obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach. Program: Otvorenie a procedurálne veci Určenie zapisovateľky Určenie overovateľov zápisnice Informácia o účasti poslancov na zasadnutí Schválenie návrhovej komisie Schválenie programu zasadnutia …

Čítajte viac

Riadením Mestskej nemocnice je znovu poverená Nina Horniaková

Mesto Zlaté Moravce, zastúpené zástupcom primátora MVDr. Martou Balážovou týmto oznamuje, že s účinnosťou od 11. 11. 2015 bolo JUDr. Ing. Martinovi Cimrákovi odňaté poverenie na výkon funkcie riaditeľa Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté Moravce. Dnešným dňom MVDr. Marta Balážová poverila výkonom funkcie riaditeľa Mestskej nemocnice Zlaté Moravce …

Čítajte viac