AktualitySamospráva

Neplatíte daň za psa? Za neprihláseného psa hrozí vysoká pokuta

obed
poradna

Mesto Zlaté Moravce obnovuje evidenciu všetkých psov, ktoré sa na nachádzajú na území mesta. Aktualizovaná evidencia psov bude zverejnená na webovom sídle mesta prostredníctvom mapovej aplikácie GIS, kde každý obyvateľ môže skontrolovať, či zverejnené údaje o psoch súhlasia s realitou.

Mesto k tomuto kroku pristúpilo na základe skutočnosti, že počet prihlásených psov v meste každoročne klesá. Niektorí majitelia chovajú psov trvale v meste, alebo v bytovom dome, ale prihlásených ich majú v  niektorej z okolitých obcí, alebo v rodinných domoch, kde sú dane za psa podstatne nižšie. Mnohí chovatelia psov ich však nemajú zaregistrovaných vôbec.

Na základe uvedeného vyzývame všetkých držiteľov psov, aby v náhradnom termíne do 30. 06. 2023 prihlásili psa do evidencie a podali priznanie k dani za psa (riadny termín na podanie priznania je 30 dní od vzniku daňovej povinnosti, pričom predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov  chovaný fyzickou alebo právnickou osobou_ zák. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach).  Povinnosť podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti majú aj tí daňovníci, ktorým pes uhynul, alebo už nie je chovaný na území mesta. Priznanie sú povinní podať aj držitelia psov, ktorí sú v zmysle zákona alebo VZN č. 13/2022 oslobodení od platenia dane. Zároveň vyzývame aj k ohláseniu všetkých zmien, ktoré majú vplyv na výšku daňovej povinnosti (zmena miesta držania psa, nový pes, plemeno, strata evidenčnej známky a pod…)

Daňovníci, ktorí majú psa riadne prihláseného a nedošlo u nich k žiadnym zmenám, priznanie nepodávajú.

Evidencia psov na stránke mesta

Po náhradnom termíne na prihlásenie psov do evidencie a aktualizovaní všetkých zmien budú údaje z databázy premietnuté do mapovej aplikácie, v ktorej bude zobrazená vizualizácia požadovaných informácií a bude zverejnená na stránke mesta.

Z dôvodu ochrany osobných údajov budú zverejnené údaje v rozsahu: ulica a orientačné číslo, kde je pes prihlásený, počet psov na uvedenej adrese,  počet  psov vo vchode bytového domu a plemeno psa. Každý obyvateľ tak bude môcť skontrolovať, či uvedené údaje odrážajú skutočnosť.

Od zverejnenia zoznamu očakávame väčšiu prehľadnosť v evidencii psov, ale aj väčšiu zodpovednosť a platobnú disciplínu chovateľov psov.

Ako podať priznanie k dani za psa?

Priznanie sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré je k dispozícii na stránke mesta v sekcii Dane a poplatky, alebo priamo na  mestskom úrade, oddelenie miestnych daní.  Priznanie je možné podať aj elektronicky cez  sprístupnenú službu všeobecnej agendy na Ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk (občan-financie-daň za psa). Prihlásenému psovi bude pridelená evidenčná známka psa, kde je uvedené evidenčné číslo psa a názov mesta, kde je pes registrovaný. Evidenčná známka je neprenosná na iného psa a držiteľ ňou preukazuje totožnosť psa.

Sankcie za porušenie povinností

Ak pes nebude  prihlásený do evidencie psov do 30. 06. 2023 a následne bude kontrolou zistené porušenie tejto povinnosti, držiteľovi psa  budú po tomto termíne udelené dve pokuty:

– za priestupok pokuta do výšky 165 eur v zmysle zák. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov,

– za nepodanie priznania k dani za psa pokuta vo výške min. 5 eur, max. do výšky daňovej povinnosti podľa zák. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok).

Všetky informácie o dani za psa sú uvedené vo VZN č. 13/2022  o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje a sú uverejnené na webovom sídle mesta www.zlatemoravce.eu.

V prípade otázok kontaktujte referentov oddelenia miestnych daní a vymáhania pohľadávok, Mestský úrad Zlaté Moravce

https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=sluzba_egov_192

Ing. Renáta Kordošová,
vedúca oddelenia miestnych daní a vymáhania pohľadávok MsÚ Zlaté Moravce


obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button