Tag Archives: školy

Q FINANCIE – Nový odbor v duálnom systéme

Nový odbor v duálnom systéme otvára SOŠ obchodu a služieb v Zlatých Moravciach Študijný odbor financie je nedostatkový odbor, orientovaný na prípravu absolventov zameraním na získavanie teoretických vedomostí podporených a doplnených praktickými zručnosťami v oblasti bankovníctva, finančníctva a služieb poskytovaných daným odborom na trhu práce. Odborné vzdelávanie poskytuje absolventom komplexné vedomosti v oblasti ekonomiky, …

Čítajte viac

Študenti  SOŠ obchodu a služieb opäť úspešní!

Cvičná firma je neoddeliteľnou súčasťou predmetov v 3. ročníku študijného odboru obchod a podnikanie, kde žiaci získavajú podnikateľské zručnosti. Dňa 3. apríla 2019 sa v Žiari nad Hronom konal 23. veľtrh cvičných firiem, ktorého sa zúčastnilo 25 cvičných firiem z celého Slovenska a žiaci si mohli preveriť prezentačné i obchodné zručnosti, uzatvoriť výhodné obchody, nájsť …

Čítajte viac

Deň vody na ZŠ Robotnícka

Voda pre všetkých alebo „Ako kvapka Klárka putovala po Zemi…“ Voda…element, s ktorým sme spojení od počiatku, či už sveta alebo vlastného života. Sme s ňou prepojení každý deň, ale otázkou zostáva…Majú vodu všetci ľudia na Zemi? Na túto a mnohé ďalšie otázky sme si zodpovedali 22. marca pri príležitosti …

Čítajte viac

Zápis detí do MŠ Štúrova

Riaditeľstvo Materskej školy Zlaté Moravce, ul. Štúrova 15  oznamuje, že v dňoch 2.5.2019– 17.5. 2019 sa uskutoční zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020. Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa. Zároveň Vás pozývame do materskej školy na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. Uskutoční sa dňa 9. 4. 2019 /utorok/ od 8.30 do 11.30 TEŠÍ SA NA …

Čítajte viac

Modrý deň na Pribinke

22. marec sa od roku 1992 oslavuje ako Svetový deň vody. Na tento významný ekologický sviatok nezabúdajú ani na Pribinke. Konal sa tu takzvaný Modrý deň. Pre žiakov bol počas dňa pripravený zaujímavý program, ktorého ústredná téma sa točila samozrejme okolo vody. Žiaci sa dozvedeli mnohé užitočné informácie a mali …

Čítajte viac