Neprehliadnite aktuálne články

Tag Archives: školy

Robíme školu pre život

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Zlatých Moravciach sa rozhodla po Burze povolaní a ďalšom úspešnom Dni otvorených dverí predstaviť a zviditeľniť aj širokej verejnosti pod heslom školy: „Robíme školu pre život“. Sme škola, ktorá sa má čím chváliť. Veď jej korene siahajú až hlboko do minulosti, resp. čias Rakúsko-Uhorska pod názvom Živnostnícka …

Čítajte viac

Burza informácií v Zlatých Moravciach

Dňa 8. decembra 2016 sa na Strednej odbornej škole polytechnickej v Zlatých Moravciach pod záštitou generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Ing. Mariána Valentoviča, konala Burza informácií, ktorú slávnostne otvoril riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre Ing. Marek Illéš. Podujatie bolo určené pre žiakov posledných …

Čítajte viac

MŠ ŠTÚROVA – MIKULÁŠ

… ani tento rok nás neobišiel … Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom nemohli obísť počas svojej cesty materskú školu na Štúrovej ulici. Netrpezlivo na neho čakali všetci škôlkari. A nielen tí. Prišli aj súrodenci, rodičia, starí rodičia a známi, aby sa presvedčili, či si deti balíčky s prekvapením zaslúžia. A po vystúpeniach všetkých …

Čítajte viac

Ocenené predškoláčky z MŠ Kalinčiakova vo výtvarnej súťaži

Neuveriteľný zážitok a nesmierny pocit  z víťazstva v okresnom kole výtvarnej súťaže s názvom  Ochranárik  čísla tiesňového volania 112  a civilnej ochrany  zažili naše  dve  predškoláčky Patrícia Babiaková a Evka Molnárová.  Organizátorom už 4. ročníka okresného kola výtvarnej súťaže bol Okresný úrad    Zlaté Moravce – odbor krízového riadenia.   V tomto roku bola vyhlásená výtvarná …

Čítajte viac

BURZA INFORMÁCIÍ

ÚPSVR Nitra, pracovisko Zlaté Moravce Vás pozýva na BURZU INFORMÁCIÍ, kde sa budú prezentovať stredné školy a ich študijné a učebné odbory, zamestnávatelia v regióne s ponukou pracovných miest a agentúry sprostredkujúce prácu na Slovensku i v zahraničí.   Miesto konania:   SOŠ polytechnická, SNP 2, Zlaté Moravce Prezentujúce sa školy: +120

Čítajte viac

Týždeň vedy a techniky v Arboréte Mlyňany SAV

Základná škola, Robotnícka 25, Zlaté Moravce Myslím, že my tu v Zlatých Moravciach a blízkom okolí máme jednu veľkú výhodu a síce, že tu máme krásny chránený areál Arborétum Mlyňany vo Vieske nad Žitavou. Určite ho navštívil každý z Vás a možno nie iba raz. Našim žiakom sme ukázali Arborétum  trochu inak, tak trochu vedecky. …

Čítajte viac

Významné dni v októbri

Základná škola, Robotnícka 25, Zlaté Moravce   V októbri sa v kalendári objavuje mnoho významných medzinárodných alebo svetovo významných dní. Niektoré z nich si pripomíname ja my v Základnej škole na Robotníckej ulici v Zlatých Moravciach. Či už nástenkou vo vestibule školy, rozhlasovou reláciou alebo súťažou. 10. október je vo svete známy ako Svetový deň …

Čítajte viac

Deti z MŠ Štúrova oslavovali Deň materských škôl

V piatok 4. novembra 2016 sme opäť v materskej škole spoločne slávili Deň materských škôl. Tento rok sme ho oslávili veselým pohybovým dopoludním v materskej škole.  Všetko sa začalo vypočutím hymny Dňa materských škôl. Deti z jednotlivých tried ukázali svoju športovú zdatnosť za veľkého povzbudzovania svojich kamarátov. Nechýbali rôzne súťaže a samozrejme veselá hudba a tanec.  A ako …

Čítajte viac

Čítame spolu

Všetci už isto vieme, že v rozprávke  bojuje dobro so zlom a na konci vždy vyhráva dobro. Ľudia odpradávna túžili po spravodlivosti. Keďže ju v živote nezažili, chceli túžbu po nej preniesť do rozprávky. Rozprávka má vymyslené miesto, čas, postavy. Ľudia si ich odovzdávali z generácie na generáciu ústnym podaním. …

Čítajte viac

MŠ ŠTÚROVA – ÚCTA K STARŠÍM

„Milý dedko, babička, prijmite bozk na líčka.“ V utorok 25.10.2016 privítali deti z materskej školy na Štúrovej ulici v Zlatých Moravciach svojich starých rodičov.  Spoločne sme si užili chvíle plné hudby a tanca. Popoludnie všetkým prítomným spríjemnil aj kultúrny program ZUŠ. Speváčka Mgr. Zuzana Hudecová Molnárová predniesla skladby slovenských autorov za doprovodu klaviristky Ľubici …

Čítajte viac