Tag Archives: školy

Projekt“ Veselé zúbky“ v Slniečku

  „Zúbky, zúbky čisté zrazu mám, zúbky zvládam umývať si sám, od pondelka až do nedele, zúbky nech sú zdravé veselé!“   …spievali deti spolu s veveričkami Bibkou a Bibkom, ktorí si s deťmi precvičovali správne umývanie zúbkov. Dňa 19.3.2013 sa celá materská škola na Kalinčiakovej ulici zapojila do pokračovania úspešného projektu „Veselé …

Čítajte viac

Dopravno – bezpečnostné opatrenia

Za obdobie roka 2012 zaznamenal Okresný dopravný inšpektorát v Nitre zvýšený nápad dopravných nehôd s účasťou chodca. Rovnako bol evidovaný aj nárast dopravných nehôd s účasťou chodca – dieťaťa. Najčastejšou príčinou dopravných nehôd, zaevidovaných chodcom, bol náhly vstup do vozovky z chodníka (krajnice, okraja vozovky) bez rozhliadnutia a druhou najčastejšou príčinou bol zlý odhad vzdialenosti …

Čítajte viac

Unikajúca voda na „Mojmírke“

Od pondelka 4. marca začali žiakom u nás v Nitrianskom kraji jarné prázdniny, ktoré končia 8. marca. Táto skutočnosť sa využila na riešenie havarijného stavu ústredného kúrenia v Základnej škole na Mojmírovej ulici. Problémom je stále unikajúca voda, preto od dnešného dňa prebiehajú v areáli školy, konkrétne v oblasti od kotolne smerom k pavilónu B práce …

Čítajte viac

Daruj krv, daruješ život

  Tento rok oslavuje Slovenský červený kríž 150 rokov svojej existencie. Jeho predstavitelia sa v januári 2013 stretli so zástupcami Knights of Malta, Federation of the Autonomous Priores (KMFAP), aby spolu uzatvorili zmluvu o vzájomnej spolupráci. Jej konečným výsledkom je záchrana ľudských životov vďaka krvným transfúziám. Ľudská krv bola, je a aj bude …

Čítajte viac

Divadielko VČIELKA

  Dnes 22.2.2013 sa mi podarilo opäť príjemne prekvapiť  deti v Materskej škole Prílepy. Do našej MŠ prišlo marionetové Divadlo VČIELKA , aby rozpovedalo a zahralo rozprávku o Rybárovi a morskej panne. Obsah bol identický s rozprávkou o zlatej rybke, no tento bol voľne prerozprávaný a veľmi peknou formou interpretovaný naším škôlkarom.  V úvode vystúpil Gašparko, ktorý deti …

Čítajte viac

Študentská kvapka krvi

Srdečne Vás pozývame na Valentínsku kvapku krvi (študentskú kvapku krvi) v utorok 26. 02. 2013. Stretneme sa na Strednej Odbornej Škole Obchodu a Sľužieb (dievčenskej škole) Ul. SNP 5, Zlaté Moravce. V čase od 8:00 do 11:00 hodiny v Aule školy. Všetkých Vás srdečne pozývame. [hr]

Čítajte viac

KARNEVAL V MŠ PRÍLEPY

  Po perfektne prežitom nedeľnom popoludní, keď detičky z materskej školy mestskej časti Prílepy, potešili veľkú časť obyvateľov svojím vystúpením na tému Fašiangy – Turíce a predviedli svoje pásmo piesní a básní, ktoré zakončili veselým tančekom, sa nikto nevedel dočkať dňa s veľkým D , kedy deti prežijú v materskej škole svoj očakávaný karneval. Prišiel …

Čítajte viac

Prváci úspešne zapísaní

  Slovami kde bolo, tam bolo… sa začína väčšina rozprávkových kníh, ktoré majú radi hádam všetky deti. Väčšinou nám ich predčítavali rodičia, starí rodičia alebo učiteľky v materských školách. Deti, ktoré ešte tento rok vymenia materskú za základnú školu, si ich budú môcť prečítať samé. Totiž, začiatkom mesiaca február 2013 sa …

Čítajte viac

Karneval, karneval…

  Tieto slová dominovali v MŠ Slnečná už od pondelka. Deti sa nevedeli dočkať vytúženej karnevalovej slávnosti, na ktorú si spolu s rodičmi pripravovali masky, s pani učiteľkami vyrábali ozdoby a zdobili karnevalovú miestnosť. 6. februára ,ráno, prichádzali do materskej školy nie len s úsmevom, ale aj s veľkými taškami, v ktorých ukrývali svoje vytúžené masky. Zanedlho …

Čítajte viac

Zápis detí do Materských škôl

Riaditeľstvo MŠ – Žitavské nábrežie č. 1 v Zlatých Moravciach oznamuje rodičom, že Zápis nových detí na školský rok 2013 – 2014 sa uskutoční od 15. februára 2013 do 15. marca 2013.   Podmienky prijatia – prednostne sa prijímajú deti: – s odloženou povinnou školskou dochádzkou – s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou …

Čítajte viac

Prikrmovanie vtákov v základných a materských školách

  Ešte stále aktuálne zimné obdobie dáva poriadne „zabrať“ nielen nám ľuďom, ale aj prírode, ktorá je zároveň živiteľkou, okrem iných zvierat, aj vtáctva. Práve v nadväznosti na vtákov sa v základných a materských školách robí osveta ohľadne zimného prikrmovania vtáctva. Informovanosť má úzky súvis s tohtoročnými pripravovanými aktivitami (v spolupráci s Mestom a Záhradníckymi …

Čítajte viac