Domov / Aktuality / Tohtoročná jeseň v Materskej škole Kalinčiakova  je  bohatá na akcie
www.zlatemoravce.info

Tohtoročná jeseň v Materskej škole Kalinčiakova  je  bohatá na akcie

 

,,Súťaž o najkrajšieho tekvičiaka“.  

Deti spolu s rodičmi  vyrobili z tekvíc rôzne rozprávkové postavičky, jesenné dekorácie a  zvieratká. V MŠ sme  vytvorili rodinu tekvicových panákov. Detská porota hlasovaním vybrala  najkrajšieho tekvičiaka Mikuláša, ktorého priniesol Borisko Komžík z 2. triedy. Srdečne mu gratulujeme a zároveň sa chceme poďakovať všetkým rodičom a deťom, ktorí sa do súťaže zapojili. 

Našu  MŠ navštívil aj  kúzelník….,,Čáry,máry, abraka, dabra“ – to sú slová, ktoré používa každý správny kúzelník.  Deti mali možnosť vidieť rôzne kúzla, triky, asistovali kúzelníkovi, z čoho mali nesmiernu radosť. Na záver predstavenia kúzelník podaroval deťom rôzne postavičky vytvorené z balónov. 

   V jedno krásne slnečné dopoludnie sa všetky deti spolu s  učiteľkami stretli na nádvorí MŠ s pani jeseňou a ježkom. Porozprávali sa o zdravej výžive, vitamínoch, zaspievali si, zarecitovali a poriadne sa rozcvičili, pretože ich čakali športové hry. Deti plnili rôzne telovýchovné aktivity ako je preliezanie, podliezanie, hod na cieľ, hod do diaľky, skok do diaľky, štafetový beh  a mnoho ďalších. Odmenou za splnenie všetkých aktivít boli zdravé  jabĺčka od ježka.

Pri príležitosti mesiaca Úcty k starším pozvanie do MŠ prijala bývalá pani učiteľka Margita Geiszlerová, ktorá sa s deťmi porozprávala o ich obľúbených rozprávkach a prečítala im rozprávku pred spaním. Riaditeľka MŠ  sa poďakovala za návštevu a spolu s deťmi jej do  ďalších rokov zaželala veľa zdravia a ešte mnoho príjemných stretnutí v MŠ.  V rámci mesiaca október sa v každej triede konali stretnutia so starými rodičmi pod  názvom  ,,Posedenie pri čaji.“. Starí rodičia mali radosť zo stretnutia s  vnúčatami, ktoré ich obdarovali vlastnoručne vyrobenými darčekmi. Spolu prežili pekné popoludnie, ktoré ukončili spoločným tancom.

Pozvanie do MŠ prijali aj bývalé zamestnankyne – dôchodkyne. Spolu si zaspomínali na roky prežité v MŠ. Na znak vďaky a úcty im deti zo všetkých tried spolu s učiteľkami pripravili kultúrny program plný piesní, básní a tancov. Počas rozhovoru sa deti pýtali, čo robia tetušky doma, keď už nechodia do práce. Na záver sa riaditeľka MŠ  poďakovala  deťom za krásny program, hosťom za návštevu a všetkým popriala príjemnú jeseň.

 Kolektív MŠ Kalinčiakova

čítajte tiež...

Žiaci zo SOŠ obchodu a služieb v Zlatých Moravciach opäť úspešní

V dňoch 22. – 23. 11. 2018 sa v Bratislave konal 20. ročník Medzinárodného  veľtrhu cvičných firiem …