Aktuality

Potravinová pomoc – už od 21. septembra 2011

trojkoncert
poradna


Distribúcia „Potravinovej pomoci“ pre obyvateľov mesta Zlaté Moravce začína od 21.09.2011 (v stredu).

Tieto sa budú vydávať v budove Materskej školy na Slnečnej ulici v Zlatých Moravciach a preto venujte pozornosť nasledovnému harmonogramu pre zefektívnenie ich vydávania!

Občania, ktorí si prídu prevziať potravinovú pomoc sa musia preukázať pri preberaní potravín platným občianskym preukazom a príslušným potvrdením resp. rozhodnutím podľa nižšie uvedených pokynov.

dňa 21.09.2011 (streda) od 15.00 hodiny do 17.00 hodiny:

občania bývajúci na uliciach Beňadická cesta, Bernolákova, Dlhá, J. Jesenského, Kollárova, Lúčna, M. Urbana, Štúrova, Štefánikova, Tekovská, Tolstého, Vajanského, J. C. Hronského, Ľ. Podjavorinskej 2 – 52 (párne čísla), Ľ. Podjavorinskej 1 – 79 (nepárne čísla), Moyzesova, Nábrežie za majerom, Prílepská, Poľná, Pribinova, Sládkovičova, Slnečná, Smetanova, SNP, Spojovacia, Svätoplukova, Tajovského 2 – 20 (párne čísla), Tajovského 1 – 19 (nepárne čísla), Tribečská, Záhradnícka, Železničiarska, Bottova, Baničova, B. S. Timravy, Družstevná, Hurbanova, Chyzerovecká, Janka Matúšku, Karola Kuzmányho, Kraskova, Kukučínova, Ľ. Podjavorinskej 54 – 98 (párne čísla), Ľ. Podjavorinskej 81 – 127 (nepárne čísla), M. M. Hodžu, M. Pružinského, Pod dielami, Palárikova, Slavianska, Tajovského 22 – 54 (párne čísla), Tajovského 21 – 53 (nepárne čísla), T. Vansovej

dňa 22.09.2011 (štvrtok) od 09.00 hodiny do 11.30 hodiny:

občania bývajúci na uliciach 1. mája 2 – 22 (párne čísla), A. Kmeťa, Čajkovského, Hollého, Hviezdoslavova 2 – 30 (párne čísla), Hviezdoslavova 33, Janka Kráľa, Migazziho, Mlynská, Murgašova, Nám. A. Hlinku, Nám. hrdinov, Poštová, Robotnícka, Sama Chalupku, Žitavské nábrežie, Župná, Brezová 18, Hviezdoslavova 36 – 82 (párne čísla), Hviezdoslavova 73A, Hviezdoslavova 73B, Hviezdoslavova 73C, Hviezdoslavova 77, Mládeže

dňa 22.09.2011 (štvrtok) od 11.30 hodiny do 14.00 hodiny:

občania bývajúci na uliciach Brezová 20 – 22 (párne čísla), Duklianska, Mojmírova, Školská, Kalinčiakova, Nitrianska, Obrancov mieru 2 – 8 (párne čísla) Dobšinského, E. M. Šoltésovej, Hečkova, Hoňovecká, Hviezdoslavova 32 – 34, Inovecká, Krátka, Krížna, Odbojárov, Potočná, Rázusova, Slovenskej armády, Tichá, Továrenská, Zelená

dňa 23.09.2011 (piatok) od 09.00 hodiny do 11.30 hodiny:

občania bývajúci na uliciach 1. mája 1 – 51 (nepárne čísla), 1. mája 26 – 60 (párne čísla), Brezová 2 – 16 (párne čísla), Radlinského, 1. mája 70 – 76 (párne čísla), Dolné vinice, Do kratín, Do remanancií, Hájová, M. Benku, Martinský breh, Obrancov mieru 10 – 16 (párne čísla), Pod hájom, Priemyselná, Rovňanova, Staničná, Šafranická, Tehelná, Viničná

Mestská časť Prílepy

dňa 23.09.2011(piatok) od 11.30 hodiny do 14.00 hodiny

občania bývajúci na uliciach Čierna dolina, Hlavná, Horný majer, Nová, Obecná, Parková

Zároveň prosíme občanov tejto mestskej časti o spoluprácu, aby si prišli prevziať potravinovú pomoc do Materskej školy na Slnečnej ulici v Zlatých Moravciach.

Občania ktorí majú nárok na potraviny:

Občania, ktorí prejavia záujem o poskytnutie potravinovej pomoci sa musia preukázať pri preberaní potravín platným občianskym preukazom a príslušným potvrdením resp. rozhodnutím nasledovne:

  • v prípade detí v náhradnej rodinnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti predloží k nahliadnutiu rozhodnutie súdu
  • fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke predložia k nahliadnutiu potvrdenie ktoré vydá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, detašované pracovisko Zlaté Moravce
  • osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie) predložia k nahliadnutiu potvrdenie ktoré vydá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, detašované pracovisko Zlaté Moravce
  • poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje 305,00 Eur (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku), predložia k nahliadnutiu aktuálne (posledné) rozhodnutie o dôchodku zo Sociálnej poisťovne Bratislava alebo potvrdenie Sociálnej poisťovne v Zlatých Moravciach o výške poberaného dôchodku.

Do sumy dôchodku pre tieto účely sa nezarátava ani vdovský ani sirotský dôchodok, t.j. napr. ak občan poberá starobný dôchodok 290,- Eur a vdovský 50,- Eur má nárok na potravinovú pomoc hoci spolu suma dôchodku je viac ako 305 Eur, lebo vdovský sa mu do tejto sumy nezarátava.

-lr-

[hr]

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button