AktualityŠkoly

ZÁPIS DO I. ROČNÍKA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013

obed
poradna

MESTO ZLATÉ MORAVCE a RIADITEĽSTVÁ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL oznamujú, že ZÁPIS DO I. ROČNÍKA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013 sa uskutoční 7. – 9. februára 2012 v čase od 9.00 do 16.00 hod.

Slávnostné zápisy na jednotlivých školách:

ZŠ – Mojmírova – 7. februára o 14.00 hod.

ZŠ – Pribinova – 8. februára o 14.00 hod. v novej budove

ZŠ Robotnícka – 7. februára o 15.00 hod.

 

Pri zápise zákonný zástupca predloží občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Zákonný zástupca je povinný predložiť pri zápise tieto osobné údaje:

– meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko

– svoje meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko

Základná škola organizuje zápis detí za účasti zákonného zástupcu a dieťaťa. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca nerozhodne inak. Zákonný zástupca môže zapísať dieťa iba na jednu školu.

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť na zápis dieťa, ktoré do 31. augusta 2012 dovŕši šiesty rok veku, ako aj dieťa, ktorému bol odložený začiatok školskej dochádzky o jeden rok pri zápise v roku 2011 najneskôr do 15.2.2012.

Odporúčanie, ak chce rodič dochádzku dieťaťa odložiť:

– zákonný zástupca pri zápise písomne požiada riaditeľa školy o odklad

– dôvodom odkladu môže byť psychická nezrelosť, zdravotný stav dieťaťa alebo dlhodobý pobyt v cudzine

– žiadosť doloží odporučením všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučením zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

Odporúčanie, ak chce rodič zapísať dieťa, ktoré do 31.08.2012 nedovŕši 6 rokov:

– zákonný zástupca má právo požiadať o výnimočné prijatie dieťaťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku

– zákonný zástupca k žiadosti predloží súhlasné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast

O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 31. mája 2012.

-red-

[hr]

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button