AktualityŠkoly

Ôsmaci a deviataci pozor!

trojkoncert
poradna

 Nový študijný odbor na Obchodnej akadémii v Zlatých Moravciach!

 Prečo je výber našej školy pre Vás správnou voľbou?

 V školskom roku 2013/2014 sme pre Vás pripravili novinku – slovensko-anglické bilingválne štúdium v trvaní 5 rokov určené pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ.

Uvedený študijný odbor je zameraný na jazykové odborné vzdelávanie v anglickom jazyku. Okrem všeobecno-vzdelávacieho a odborného základu v slovenskom jazyku ponúka žiakom rozsiahle štúdium cudzieho jazyka a bilingválne (dvojjazyčné)  vzdelávanie

v odborných predmetoch.

V 1. ročníku má žiak 20 hodín anglického jazyka týždenne, takže sa zdokonalí v písomnom a ústnom prejave, nakoľko v  2. -5. ročníku študuje tri odborné predmety v anglickom jazyku. Okrem toho má možnosť zvoliť si ďalší cudzí jazyk- nemecký alebo ruský. Štúdium zahŕňa výučbu ekonomiky, makroekonómie, účtovníctva, informatiky, štatistiky, logistiky, marketingu, manažmentu, bankovníctva, písomnej a elektronickej komunikácie a ostatných všeobecno-vzdelávacích predmetov.

Štúdium sa končí maturitnou skúškou zo slovenského jazyka a literatúry vo 4. ročníku a

z anglického jazyka a ostatných odborných predmetov v 5. ročníku, v ktorom môže žiak získať aj štátnu odbornú jazykovú skúšku z anglického jazyka.

Tento študijný odbor pripravuje absolventov so širokým všeobecným i odborným vzdelaním, nevyhnutným pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom i medzinárodnom obchode, peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej správe a územnej samospráve.

Absolvent študijného odboru obchodná akadémia – bilingválne štúdium je kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať ekonomické činnosti spojené so získavaním a spracovaním informácií v oblasti výroby, zásobovania, odbytu, marketingu, manažmentu, personalistiky, vo vedení administratívy, účtovníctva a finančného hospodárenia. Získané informácie vie posúdiť, hodnotiť a využívať v ekonomickom riadení príslušného pracoviska. Absolvent vie plynulo komunikovať v bežnom spoločenskom, hospodárskom a obchodnom styku. Má rozšírené vedomosti z reálií anglicky hovoriacich krajín. Ovláda odbornú ekonomickú terminológiu v anglickom jazyku, čo mu umožňuje uplatniť sa vo firmách so zahraničnou účasťou, pracovať v krajinách EÚ a študovať na vysokých školách v anglicky hovoriacich krajinách.

Tak neváhajte a príďte sa kedykoľvek pozrieť do priestorov našej školy, prípadne bližšie informácie môžete získať na http://oazm.edupage.sk a na telefónnom čísle 037/6421904.

Tešíme sa na Vás v budúcom školskom roku!

[hr]

Mimovyučovacie aktivity s pozitívnym ohlasom

na Obchodnej akadémii v Zlatých Moravciach

Na Obchodnej akadémii v Zlatých Moravciach už od začiatku školského roka žiaci nežijú len učením, ale aj množstvom mimovyučovacích aktivít.

Dňa 23.10.2012 sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili v Mestskej knižnici v Zlatých Moravciach besedy s naším rodákom – básnikom a prozaikom Ľubomírom Olachom. Strávili príjemný čas s človekom, ktorý sa na svet pozerá s humorom a ktorý im priblížil svoj život prostredníctvom vydaných knižiek. Žiakov zaujal i recitáciou básní, čítaním úryvkov

z románu a vtipnými historkami.

Maturanti si svoje vedomosti z biológie preverili dňa 29.10.2012 v priestoroch Incheby v Bratislave na výstave „The human body“. Na základe pútavého výkladu študentov medicíny mali možnosť overiť si svoje poznatky z teoretického vyučovania.

Naša škola v predposledný októbrový deň poskytla priestory podujatiu „Študentská kvapka krvi“, ktoré sa uskutočnilo v spolupráci so Slovenským Červeným krížom a Národnou transfúznou stanicou v Nitre. Darovanie krvi bolo realizované pod záštitou predsedu SČK v Zlatých Moravciach pánom Jurajom Bakulom. Zo 105 účastníkov sa 88 stalo aktívnymi darcami, medzi ktorými nechýbali aj študenti všetkých stredných škôl mesta. Z Obchodnej akadémie v Zlatých Moravciach túto humánnu akciu podporilo 18 študentov.

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button