AktualityOznamy

Zimný štadión otvorený aj počas jarných prázdnin + iné oznamy

trojkoncert
poradna

 www.zlatemoravce.info

■ Prevádzka Zimného štadióna predĺžená o dva marcové týždne! Takže milé deti a študenti škôl, neschovávajte korčule, zimná sezóna pokračuje aj počas jarných prázdnin.

■ Informačné centrum Atómových elektrární Mochovce vás pozýva na návštevu. Príďte sa presvedčiť o bezpečnosti a spoľahlivosti najnovšej slovenskej atómovej elektrárne. Počas dvaapolhodinovej exkurzie si prezriete expozíciu informačného centra. Profesionálni lektori vám zodpovedajú na všetky otázky o energetike a prevedú vás areálom atómovej elektrárne, aj okolo novej slnečnej elektrárne v Mochovciach.

Dopravu zabezpečujú Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel, zdarma. Záujemcovia sa môžu prihlásiť osobne na Mestskom úrade v mesiacoch február a marec počas stránkových hodín úradu.

■ Oznamujeme občanom ukončenie výroby ovocných destilátov v pestovateľskej pálenici Žitavské nábrežie 3, Zlaté Moravce ku dňu 28.02.2013.

■ Výzva!

Západoslovenská energetika, a.s. ako poverený správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z.z. § 11 ods. 1, 3 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov VYZÝVA všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov /ďalej len vlastníkov/ nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSE, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 15.3.2013.

V prípade, že táto lehota uplynie márne, ZSE, a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z § 11 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.

Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.

O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác na ZSE, a.s.

tel. č.: +421 907718191, Ing. Štefan Pavlov

Upozornenie!

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením.

Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia.

V prípade, že stromy a kríky prerastú nad výšku 3 m, je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich orezanie, resp. vyrezanie. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať v lehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia a to u príslušného špecialistu správy podľa obce.

Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi, resp. užívateľovi, pozemku zo zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.

Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.

-r-

[hr]

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button