http://pixabay.com/
http://pixabay.com/

Upozornenie pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v meste Zlaté Moravce

Mesto Zlaté Moravce upozorňuje právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, že každoročne do 15. februára sú povinné oznámiť Mestu Zlaté Moravce za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia (MZZO) spotrebu palív a surovín (v m3) s tepelným výkonom do 300 kW (krby, pece, plynové kotly), z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín MZZO a o druhu účinnosti odlučovacích zariadení. Táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov. Výška poplatku sa určuje podľa VZN Mesta Zlaté Moravce č. 1/2013 z 29. 04. 2013 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi MZZO. Za nesplnenie povinností uvedených v § 6 ods. 4 a určených v rozhodnutí obce, vydanom podľa § 6 ods. 6, uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu do 663,87 €.

Tlačivo oznámenia povinných údajov je dostupné na internetovej stránke Mesta Zlaté Moravce  www.zlatemoravce.eu alebo na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach, ul. 1. mája 2, oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti.

Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti MsÚ

Buďte prvý, kto zahlasuje
zahradnyzahon.sk

Neprehliadnite

Od 8. marca bude povinnosťou nosiť respirátor

Z prijatých opatrení vyplýva, že od 8. marca bude povinnosťou nosiť respirátor FFP2 v obchodných …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.