AktualityPrílepySamospráva

Pozvánka na 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

obed
poradna

Pozvánka na 13. zasadnutie Mestského v Zlatých Moravciach, ktoré sa uskutoční dňa 17. februára 2016 o 16:00 hod. (streda) v Kultúrnom dome Prílepy.

 

 • 1. Otvorenie a procedurálne veci
 • 2. Určenie zapisovateľky
 • 3. Určenie overovateľov zápisnice
 • 4. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
 • 5. Schválenie návrhovej komisie
 • 6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
 • 7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
 • 8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1 -13 MZ-20 1 6)
 • 9. Odpovede na interpelácie poslancov
 • 10. Informácia o upozornení prokurátora (mat. č.2-13MZ-2016)
 • 11. Schválenie harmonogramu zasadnutí mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach na rok 2016 (mat. č.3-13MZ-2016)
 • 12. Vytvorenie fondu na drobné investície a projekty pre mestské časti Chyzerovce a Prílepy (mat. č.4-13MZ-2016)
 • 13. Informácie o stave rokovaní s investormi do mestskej nemocnice (mat. č.5-13MZ-2016)
 • 14. Štatút Mesta Zlaté Moravce (mat. č.6-13MZ-2016)
 • 15. Odpolitizovanie Tekovských novín (mat. č.7-13MZ-2016)
 • 16. Návrh na doplnenie člena účinkujúcich zúčastňujúcich sa na obradoch ZPOZ (mat. č.8- 13MZ-20l6)
 • 17. Návrh na schválenie Zmluvy o prevode práv a povinností medzi QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. , Mestom Zlaté Moravce a TREI Real Estate Zlaté Moravce s.r.o. na základe Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien – (stavba „Obchodná galéria – Zlaté Moravce – vodovodná a kanalizačná prípojka”) (mat. č.9-13MZ-2016)
 • 18. Návrh na schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena – Západoslovenská Distribučná, a.s. („Zlaté Moravce Chyzerovce, zahustenie TS, rek. NNV”) (mat. č.10-13MZ-20l6)
 • 19. Návrh na schválenie Zmluvy o zriadení vecných bremien – Západoslovenská Distribučná, a.s. („NA-._ Zlaté Moravce, Dlhá, NNK, VNK, TS”) (mat. č.l l-13MZ- 2016)
 • 20. Návrh na schválenie Dohody o zrušení vecných bremien č ….. ./14-Ne/2016 so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. (stavby podzemných čerpacích staníc ČS2 a ČS3) (mat. č. 12-13MZ-2016)
 • 21. Návrh na schválenie Zmluvy o zriadení vecných bremien č . …. ./14-Ne/2016 so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. (stavby nových podzemných čerpacích staníc ČS2 a ČS3) (mat. č.13 – 13MZ-2016)
 • 22. Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien Západoslovenská distribučná, a.s. („NA Zlaté Moravce, Tekovská, NNK, NNV, TS, VNK”) (mat. č.14-BMZ-2016)
 • 23. Informácia o zmene sekretára komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej a zmene sekretára komisie kultúry, školstva a vzdelávania, mládeže, športu a voľnočasových aktivít (mat. č.15-13MZ-2016)
 • 24. Vystúpenia občanov
 • 25. Rôzne
 • 26. Diskusia
 • 27. Interpelácie poslancov
 • 28. Schválenie uznesenia
 • 29. Záver

PRIPRAVUJEME AUDIO ZÁZNAM 

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button