Domov / Aktuality / Zápis detí do materskej školy PRÍLEPY
www.zlatemoravce.info

Zápis detí do materskej školy PRÍLEPY

Materská škola PRÍLEPY, Parková č.2, Zlaté Moravce

Už som veľký mamka moja,
vraj ma čaká škôlka nová.
Chcem byť dobrý škôlkar, vieš?
Pomôžeš mi mamka tiež?

Riaditeľka materskej školy v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že zápis detí do materskej školy PRÍLEPY na školský rok 2017/2018 sa uskutoční od 30.4. do 31.5. 2017 od 10,30, – 12,30 hod
Žiadosti o prijatie si rodičia môžu vyzdvihnúť v pracovných dňoch v čase od 7,00, – 16,00 hod v MŠ.

PONÚKAME:

  • inovovaný ŠVP pre MŠ
  • základy práce s PC
  • IT
  • výchova rodinného typu
  • športové, pohybové,  kultúrne aktivity 
  • veľa hier a zábavy
  • zapájanie sa do projektov Zdravá škola a Mladý ochranár
  • rôzne exkurzie
  • kultúrne podujatia

Kontakt : Zuzana Šalingová , riaditeľka MŠ : 037/6923985,

e mail .: msprilepy@gmail.com  TEŠÍME SA NA VÁS …

Komentáre

komentárov

čítajte tiež...

Program KINA TEKOV – MÁJ 2018

  PROGRAM NA MÁJ 2018 00 Komentáre komentárov Podobné články: Program KINA TEKOV – APRÍL …

Pridaj komentár