Domov / Aktuality / Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP
ilustračná foto

Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP

 Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje 7. ročník súťaže Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 

Pozývame miestne akčné skupiny a verejno-súkromné partnerstvá na Slovensku, zapojiť sa do šiesteho ročníka súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP“. Ponúkame Vám týmto možnosť prezentovať Vaše územie v obrazovej podobe. Je to príležitosť čo najlepšie zachytiť a predstaviť v obraze to, čo je vo Vašej MAS/VSP zaujímavé, originálne alebo výnimočné.

 Informácie o súťaži:

V súťaži sú vyhlásené nasledujúce tematické kategórie:

  • Naša príroda krajina, v ktorej sa územie MAS/VSP nachádza a jej prírodné krásy, bohatstvo, úkazy a zaujímavosti
  • Naši ľudia: obyvatelia z územia MAS/VSP, ľudia z územia MAS/VSP vytvárajúci hodnoty
  • Naše tradície: remeslá, tradičné jedlá a produkty, ľudové umenie reprezentujúce územie MAS/VSP
  • Naša budúcnosť: deti a mládež a ich aktivity
  • Naše „naj“: pamätihodnosti, kultúrne dedičstvo, turistické atrakcie nachádzajúce sa v území MAS/VSP
  • Život v našej MAS/VSP: aktivity a činnosti, ktoré sa uskutočňujú v MAS/VSP
  • Naše kroje: ľudové oblečenie vrôznych krojových prevedeniach určené na slávnostné príležitosti, ako aj na všedný deň

Do súťaže sa môžu zapojiť všetky MAS/VSP pôsobiace na území Slovenskej republiky. MAS/VSP môže poslať súťažnú fotografiu do každej z uvedených kategórií, maximálne však jednu do každej kategórie. Prihlásené fotografie musia zachytávať jednu z tém z územia MAS/VSP. Môžu byť farebné i čiernobiele. V prihláške je potrebné uviesť krátky a výstižný názov fotografie (max. 50 znakov) a zároveň aj popis, čo fotografia zobrazuje (max. 200 znakov – za znak sa ráta aj bodka, čiarka či medzera), pri akej príležitosti bola zhotovená a pod. Pri každej súťažnej fotografii bude zverejnený iba jej názov a popis. Meno MAS/VSP ani autora nebude v hlasovaní známe, čím bude zabezpečené objektívnejšie hlasovanie. Meno MAS/VSP ameno autora budú zverejnené po ukončení hlasovania, pri ďalšej prezentácii súťaže. Zaregistrované fotografie budú zverejnené na Facebookovej funpage NSRV SR , kde bude môcť verejnosť za ne hlasovať. Link na hlasovanie bude zverejnený aj na webovej stránke www.nsrv.sk , aby bolo hlasovanie prístupné čo najširšiemu okruhu ľudí.

Technické požiadavky na zasielané fotografie:

– vo formáte .jpg
– veľkosť fotografie min. 1,5 MB.

Hlasovanie bude prebiehať do 30. júna 2017. Zvíťazí fotografia, ktorá bude mať najvyšší počet „likeov“ v danej kategórii. Platný hlas je braný len ako jeden „like“ od používateľa. Fotografia s celkove najvyšším počtom „likeov“ bude vyhlásená za absolútneho víťaza ročníka súťaže.

Ocenenie súťažiacich a propagácia výsledkov súťaže

  • Víťazné fotografie budú ocenené vecnou cenou.
  • Zároveň budú najlepšie fotografie prezentované na medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave AGROKOMPLEX 2017 v rámci expozície Národnej siete rozvoja vidieka.
  • Vyhlásenie výsledkov aocenenie víťazov súťaže sa uskutoční na medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave AGROKOMPLEX 2017.

Prihlásenie sa do súťaže

V prípade Vášho záujmu o zapojenie sa do súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP“, zašlite vyplnenú priloženú prihlášku (v tlačenej podobe) spolu so súťažnou fotografiou/fotografiami v elektronickej podobe (na CD) na adresu: Agentúra pre rozvoj vidieka, Akademická 4, 949 01 Nitra.

Uzávierka prihlášok do súťaže je 19. mája 2017.

Podrobnejšie informácie o súťaži získate v Agentúre pre rozvoj vidieka, kontakt: Ing. Simona Radecká (radecka@arvi.sk).
Tešíme sa na krásne zábery z Vašej MAS/VSP!

Tím Národnej siete rozvoja vidieka SR

  Prihláška do súťaže
veľkosť súboru - 399,5 KiB, pridané - 21. apríla 2017, počet zobrazení - 78,


 

 

Komentáre

komentárov

čítajte tiež...

Veľké Vozokany si pripomenuli svojho rodáka a významného režiséra Ela Havettu

Veľké Vozokany, 17.06.2018 13. júna 2018 by slovenský režisér Eliáš Havetta oslavoval 80. narodeniny. Napriek …

Pridaj komentár

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.