Domov / Aktuality / Výberové konanie na pozíciu riaditeľ/ka ZUŠ

Výberové konanie na pozíciu riaditeľ/ka ZUŠ

Mesto Zlaté Moravce vyhlasuje podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Základnej umeleckej školy, Ul. J. Kráľa 4, 953 01 Zlaté Moravce

 

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:

  • – kvalifkačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti v zmysle § 7 ods. 2 písmena b) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • -občianska bezúhonnosť
  • -zdravotná spôsobilosť
  • -ovládanie štátneho jazyka
  • -najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
  • -doklad o vykonaní I. atestácie
  • -znalosť práce PC (Word, Excel, internet)
  • -osobnostné a morálne predpoklady
  • -znalosť právnych predpisov súvisiacich s výkonom činnosti zariadenia s právnou subjektivitou a z oblasti školstva

Viac info o výberovom konaní najdete tu.

 

 

 

Komentáre

komentárov

čítajte tiež...

DOD a zápis detí do škôlky MŠ Kalinčiakova

  ↓ Zápis detí do MŠ ↓ Deň otvorených dverí    +60 Komentáre komentárov Podobné články: Zápis …

Pridaj komentár