AktualityŠkoly

ERASMUS PLUS PROJEKT

Na základe schválenia nášho projektu v rámci Výzvy 2019 – Kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov programu Erasmus+, sme podpisom zmluvy s organizáciami Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu a Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu sa stali príjemcami grantu vo výške 55200 eur určených pre študentov našej školy.

Víziou našej školy je byť školou, ktorá zachováva programy a postupy vychádzajúce z dlhoročných tradícií a zároveň rozvíja nové trendy, školou, ktorá pripraví žiakov na reálny život. Chceme pripravovať profesionálov vo svojom odbore tak, aby sa čo najlepšie uplatnili na pracovnom trhu.

Snažíme sa prepájať teóriu s praxou. V neposlednom rade chceme, aby boli naši absolventi odborníkmi nielen na národnej, ale aj na Európske úrovni. Preto chceme žiakom poskytnúť možnosti nadobúdania praktických, odborných a jazykových skúseností. Tomu podriaďujeme aj aktivity našej školy.

Jednou z takýchto aktivít je náš projekt „ TRADÍCIE V NOVOM ŠATE“. V tomto školskom roku sme žiadali o grant v rámci Erasmus plus KA1, aby sme tento projekt mohli uskutočniť.

Vycestovanie študentov a pedagogických zamestnancov do 2 štátov EU, Talianska a Malty, a absolvovanie odbornej praxe a hospitácií v týchto krajinách sú náplňou nášho projektu ” Tradície v novom šate “. Projekt zároveň slúži ako prostriedok na dosiahnutie dlhodobejších cieľov.

Účastníkmi mobilít je 8 žiakov študijného odboru obchod a podnikanie, 6 žiakov učebného odboru kuchár a štyria pedagógovia našej školy.

Žiaci odboru kuchár sa zúčastnia mobility v Talianskej Umbrii, kde má náš partner Azzurra svoje sídlo. Je to poľnohospodársky región zameraný na agroturistiku a lokálnu kuchyňu, takže je veľmi vhodný pre odbor kuchár. V súčasnosti je umenie gastronómie čoraz populárnejšie. Talianska kuchyňa patrí jednoznačne medzi svetovú špičku a pre našich študentov je táto mobilita skvelá príležitosť ako sa učiť umeniu gastronómie priamo v Taliansku a vlastnou skúsenosťou.

Študenti odboru obchod a podnikanie sú účastníci mobility na Malte. Malta je krajina, ktorá okrem silného zázemia vo výučbe angličtiny ako cudzieho jazyka, vyniká dlhou tradíciou a kvalitnými službami v oblasti turistického ruchu, hoteliérstva, ale aj obchodných činností a marketingu. Kde inde môžu študenti trénovať a skvalitňovať svoje vedomosti a zručnosti v týchto oblastiach ako práve v kvalitných hoteloch a inštitúciách?

Účastníkmi tretieho turnusu mobilít sú 4 pedagógovia našej školy, ktorí sa plánujú odborne vzdelávať formou job shadowing na Turistickom Inštitúte. Nakoľko jedným z cieľov našej školy je poskytovať kvalitnú prípravu študentov, je dôležité zamestnávať kvalitných a vzdelaných učiteľov. Pozorovaním práce pedagógov v inej kultúre a vlastnou skúsenosťou je možné skvalitnenie profesijných kompetencií pedagogických pracovníkov. V neposlednom rade je dôležité, rovnako ako u žiakov, vzdelávať sa aj v oblasti komunikácie v cudzom jazyku.

Vzdelávacie jednotky, ktoré si majú účastníci osvojiť sú definované v nástroji ECVET, teda jednotkách výsledkov učenia. Je vypracovaný pre každý odbor a spolu s hodnotiacim formulárom je súčasťou prílohy k žiadosti projektu. Výsledky vzdelávania zodpovedajú typu odboru toho ktorého účastníka a obsahuje súbor konkrétnych zručností, vedomostí a návykov, ktoré si má študent v priebehu stáže osvojiť.

Realizácia mobilít a následný pozitívny prínos prispeje k dlhodobejším cieľom. Chceme sa stať zariadením, ktoré bude uspokojovať dopyt po pestrej ponuke zdravých jedál, využívajúcich miestne suroviny. 

Chceme využívať nové technológie v gastronómii. Chceme doplniť učebné osnovy o nové výukové pomôcky a učebné materiály. Veríme vo zvýšenie záujmu profesionálnej verejnosti o našich absolventov a v rozvoj medzinárodných partnerstiev.

SOŠ obchodu a služieb


Buďte prvý, kto zahlasuje

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button