AktualityKultúraŠkoly

Úspešná koncertná, umelecká a súťažná jar Základnej umeleckej školy Zlaté Moravce

obed
poradna

Základná umelecká škola Zlaté Moravce je inštitúcia, ktorá v sebe ukrýva veľké umelecké poklady. Pokladmi pre našu školu sú práve jej pedagógovia neúnavne pracujúci na torbe dokonalého imidžu prostredníctvom ich pedagogickej činnosti so svojimi žiakmi.

Nachádzame sa v období uzatvárania známok, hodnotenia umeleckej a koncertnej činnosti, ktorá pozostávala s vystúpení pre Vás milí Zlatomoravčania, mesto Zlaté Moravce a okolie. 

Milí Zlatomoravčania, milí rodičia našich žiakov, milí priatelia, dovoľte mi, aby som chronologicky zhrnula všetky úspechy našej školy za veľmi krátke obdobie. Sú ním jarné mesiace roku 2023, kedy naša škola usporiadala viac ako 40 koncertov pre Vás milí naši priatelia, vytvorila nádherné programy pre mesto Zlaté Moravce a v spolupráci s MSKŠ a mestskou Knižnicou. Na koncertnej činnosti sa zúčastnilo vo všetkých štyroch odboroch, hudobnom, tanečnom, literárno-dramatickom odbore bezmála dvesto žiakov. Zaznamenali sme nevídané úspechy v súťažnej oblasti hudobného, tanečného a výtvarného odboru.

Dovoľte mi, aby som spomenula aspoň niektoré úspechy tohtoročnej jari, na ktoré sme veľmi hrdí, ktoré  odzrkadľujú neúnavnosť práce a kreativitu výchovnovzdelávacej činnosti pedagógov našej školy oceňovaných superlatívmi nielen na domácich pódiách, ale aj v zahraničí.

Hudobný odbor sa dňa 24. Apríla 2023 zúčastnil medzinárodnej sútaže Iventus Canti Imricha Godina vo Vrábľov,kde spevácke oddelenie ZUŠ zaznamenalo  veľký úspech.

Všetkých spevákov hodnotila porota v medzinárodnom obsadení.

Za našu školu sa sútaže zúčastnili žiaci Veronika Šalátová, Timotej Košút z triedy Soni Meňhertovej Dis.art., Lucia Blažková z triedy Ing.Jána Farkaša DiS.art. a Peter Valkovič z triedy Mgr.Zuzany Molnárovej DiS.art. za  bravúrneho klavírneho doprovodu skvelého korepetítora Mgr.art. Štefana Juríka. 

Nádherné 1.miesto vo svojej kategórii si na medzinárodnej súťaži Iuventus Canti vyspievala Veronika Šalátová a Timotej Košút získal čestné uznanie poroty. Obaja sú z triedy Soni Meňhertovej DiS.art., ktorá má na konte veľa výnimočných speváckych a pedagogických úspechov a radí sa medzi popredné hlasové pedagogičky Slovenska.

Medzinárodná spevácka súťaž

                                                 

Dňa 10.5.2023 sa naša škola znovu zapojila do spoločného projektu Koncert Základných umeleckých škôl Požitavia spojených s výstavou výtvarných prác žiakov spriatelených škôl. 

Koncert Základných umeleckých škôl Požitavia spojený s výstavou výtvarných prác žiakov Požitavia.

Je nádherný projekt spojiť umenie Základných umeleckých škôl v oblasti obmývanej riekou Žitava. V roku 2010 inicioval pán riaditeľ ZUŠ Vráble Mgr. Jozef Vrábel podnetnú myšlienku, ktorá oslovila po nasledujúce roky Základné umelecké školy zo Šurian, Hurbanova, Nových Zámkov a samozrejme aj ZUŠ Zlaté Moravce.

Dňa 10. mája sa uskutočnil už 13.ročník tohto podujatia, na ktorom vystúpili žiaci a pedagógovia piatich spriatelených ZUŠ. Štafetu v roku 2023 prebrala po ZUŠ Zlaté Moravce, kde sme sa tešili prítomnosti priateľov umelcov na našej pôde, Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča v Šuranoch.

Na galakoncerte nás reprezentovali šikovní interpreti, predstavili sa Peter Komár ( trúbka), z triedy Mgr.art. Štefana Juríka, umelecké zoskupenie : Tomáš Laštík z triedy Mgr. Tomáša Kečkéša, Albert Jurík z triedy Eriky Beňušovej DiS.art., Hana Baťová z triedy Miroslava Žembera DiS.art. pod umeleckým vedením Mgr.art. Adriany Kráľovej, Martin Šimor z triedy Kataríny Bošanskej DiS.art. Koncert mal vysokú umeleckú úroveň, čo ocenilo publikum veľkým potleskom. Budeme sa tešiť na ďalšiu spoluprácu ZUŠ Požitavia a šíriť myšlienku: „Kde znie nádherná hudba, tam zlo nemá moc.“

Srdečne ďakujeme za pozvanie pani riaditeľke Mgr. Helenke Farkašovej a celému kolektívu ZUŠ Šurany Tibora Sládkoviča.

Koncert Požitavia 2023

  Dňa 12. mája 2023 sa znovu ako už každoročne stala naša škola organizátorom okresného kola speváckej súťaže Slávik Slovenska.

Rozozvučali sa tóny krásnych ľudových piesní interpretovaných krojovanými deťmi zo Základných škôl zo širokého okolia.

Súťažilo sa v troch kategóriách a odbornú porotu Slávik Slovenska 2023 tvorili: Soňa Meňherová DiS. art ( predseda poroty), Erika Beňušová DiS. art., Mgr. Zuzana Molnárová DiS. art , Mgr. Viera Striešková zo ZŠ Mojmírova a Ing. Marta Lazúrová zo ZŠ sv. Don Bosca.

Sme veľmi radi, že je aj v dnešnej dobe záujem o zachovanie tradícií a krásnej ľudovej melodiky. Piesne, ktoré si predávali naši predkovia a stáročia ich uchovávali ako vzácny 

poklad budú žiť len vtedy, ak ich budeme s láskou spievať ďalším generáciám, preto mi dovoľte poďakovať všetkým Vám pedagógovia Základných škôl za skvelú prípravu Vašich žiakov na túto milú spevácku súťaž.

Slávik Slovenska 2023

Popri povinnostiam a širokej koncertnej činnosti, ktorou sa pýši naša škola je pre nás veľkým úspechom účasť na medzinárodnom koncerte spriatelených umeleckých škôl, tentokrát v Hulíne.

Naši žiaci a pedagógovia opäť úspešne reprezentovali školu, mesto a krajinu. Na galakoncerte pri príležitosti osláv 45. narodenín ZUŠ Hulín vystúpili naši šikovní interpreti spolu s mladými umelcami z Hulína a Sierpcu.

Za našu Základnú umeleckú školu nás reprezentoval Martin Šimor (akordeón) z triedy Kataríny Bošanskej DiS.art., Sára Rosinová ( klavír) z triedy Ľubici Lastovicovej DiS.art., Matej Pavkov (barytón) z triedy Mgr.art. Štefana Juríka, Stela Páleníková, Kristína Kováčová, Filip Tonka (spev) z triedy Soni Meňhertovej DiS.art.

Medzinárodný koncert bol oázou melódií, srdečných chvíľ s priateľmi. Sme jedna veľká umelecká rodina, ktorú spája túžba stále viac utužovať toto prekrásne priateľstvo.

Medzinárodné stretnutie v Hulíne 2023

Základná umelecká škola striedala úspech za úspechom a koncert za koncertom, popri veľkých úspechoch hudobného odboru sa tanečný odbor základnej umeleckej školy vyšplhal na tie najvyššie méty.

 Dňa 1. – 2. 4. 2023 sa naši tanečníci DANCINY zučastnili 28. ročníka celoslovenskej tanečnej súťaže Top Dancing 2023. 

Dva dni tanca a 1500 tanečníkov z celého Slovenska je obrovská konkurencia, splnený sen a úžasný tanečný zážitok. 

“TANEC JE LÁSKA” také bolo motto tohtoročnej súťaže a tieto dva dni boli toho dôkazom. 

Boli to dva dni, ktoré si naši tanečníci neskutočne užili a odprezentovali ich tanečné umenie v obrovskej a silnej konkurencii tanečnych tímov. 

Scénické choreografie JUNIORI – 1. Miesto 

Scénické choreografie DETI – 1. Miesto a hlavná cena poroty v kategórii DETI pre naše deti.

Ďalší veľký úspech prišiel 27.apríla 2023 na celoslovenskej súťaži v Bojniciach.

DANCINY sa stali LAUREÁTOM celej súťaže 

Opäť sme si domov odniesli krásne zážitky, momenty a úžasne ocenenia za naše tanečné umenie a choreografie.

1. Miesto – Dont give up on me

1. Miesto – WONDER

1. Miesto – Is It just me

3. Miesto – Broken 

4. Miesto – Body 

„Čas strávený na pódiu je čistý adrenalín, láska, emócia, sila, energia“ tvrdia naši tanečníci, ktorí si aj na súťaži v Nových Zámkoch vybojovali prvenstvo, choreografie tanečného odboru ovládli  tanečnú kategóriu scénických tancovvo všetkých vekových  kategóriách  a v OPEN sme tiež nebišli bez pódiových umiestnení.

1.Miesto sólo BODY

1.Miesto sólo BROKEN

1.Miesto duo IS IT JUST ME

1.Miesto form. NEVER GIVE UP ON US

1.Miesto form. BEFORE YOU GO

1.Miesto WONDE

1.Miesto DONT GIVE UP ON ME

1.Miesto LETS GO

2.Miesto SCOOBY DOO

Tanečný odbor vedie profesionálny choreograf, tanečný pedagóg Mgr. Michaela Borčinová, ktorá svojim umením viesť svojich tanečníkov dosiahla tie najvyššie priečky a v roku 2022 a 2023 bola najvyššou odbornou tanečnou porotou ocenená ako najlepší choreograf a tanečný pedagóg na Slovensku a pod jej vedením získal tanečný  odbor titul „ Najlepší tanečný odbor na celom Slovensku“.  Za svoje vynikajúce výsledky a reprezentovanie školy, regiónu a mesta Zlaté Moravce bola Mgr. Michaela Borčinová ocenená primátorom mesta PaedDr. Dušanom Husárom ako osobnosť kultúry za rok 2022. Srdečne gratulujem.

Tanečným vystúpením pre školy a verejnosť, ktoré navštívilo viac ako 1000 divákov sme dali bodku za mimoriadne úspešným umeleckým rokom nášho tanečného odboru. 

Tanečný odbor 2023

Naša základná umelecká škola sa túto jar pýši aj úspechom výtvarného odboru, ktorého šikovní, nadaní mladí výtvarníci úspešne svojou kreativitou bojovali na rôznych súťažiach. Na celoslovenskej výtvarnej súťaži „Vesmír očami detí“,  obsadila 1.miesto Liana Žiaková.

Výtvarný odbor sa zapojil do kreatívneho projektu „Maľovaná mapa požitavského regiónu“, kde bol Martin Katrušin ocenený diplomom za stvárnenie Migazziho kaštieľa v Zlatých Moravciach. Žiaci boli pod umeleckým vedením Mgr.art. Martina Partla.

Tanečný odbor 2023

Pedagógovia a žiaci Základnej umeleckej školy majú za sebou úspechy koncertnej činnosti, interpretáciu skladieb klasických i moderných autorov, priniesli do sŕdc svojich poslucháčov krásu a uvedomenie si čím všetkým sme schopní obohatiť život v našom regióne, čím všetkým vieme rozdávať radosť a tešiť starších i mladších, malých i veľkých. Koľko nádhernej hudby odznelo v podaní našich žiakov na pódiách doma i v zahraničí, koľko odtancovaných choreografií, koľko krásneho slova, koľko šťastných detí na MDD tešila umelecká kresba žiakov nášho výtvarného odboru na ich tváričkách.

 Sme tam , kde je čistá detská duša, radosť tvoriť a láska k hudbe a umeniu.

Sme všade tam, kde sa snúbi radosť byť pedagógom, umelcom a druhým rodičom.

Tvoríme hodnoty pre tých, ktorí chcú a vidia srdcom, tvoríme lepší svet. 

Sme Základná Umelecká škola Zlaté Moravce a sme hrdí na to kým sme, čo tvoríme a kam smerujeme. Milujeme svoju prácu, milujeme zhmotňovať kreativitu a pretvárať svet, milujeme učiť.

Autor článku

Mgr. Zuzana Molnárová DiS.art.
Riaditeľka ZUŠ Zlaté Moravce


obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button