Samospráva

⚫ Sledujte ONLINE vyťaženosť odberného miesta 7-8 novembra 2020

Na základe dohody s prednostkou OÚ bude pre občanov okresu Zlaté Moravce  v dňoch 7-8. novembra 2020  v čase od 8,00 hod. do 20,00 hod. k dispozícii jedno odberné miesto určené na bezplatné testovanie na ochorenie COVID-19. Odberné miesto bude v meste Zlaté Moravce, konkrétne  na Mestskom štadióne – telocvičňa (Továrenská ulica  č. 46) a  bude …

Čítajte viac

🔴 Sledujte ONLINE vyťaženosť odberných miest

Aby sa občania vyhli radom, mesto odporúča, aby na testovanie prichádzali na odberné miesta podľa odporučených odberných miest. O situácii na jednotlivých odberných miestach budeme priebežne informovať v tomto článku. Vysvetlivky: 🟢  ZELENÁ – testovanie prebieha priebežne a nezdržíte sa viac ako 30 min 🟠 ORANŽOVÁ – testovanie prebieha priebežne a …

Čítajte viac

Odberné miesta a časový harmonogram testovania na COVID-19 v meste Zlaté Moravce

Vážení občania, testovanie sa uskutoční v dňoch 31.10 – 01.11.2020 /sobota – nedeľa/ v čase od 7:00 do 22:00 hod. Zoznam odporučených odberných miest: 1. Centrum voľného času, odberné miesto č. 2 – vstup od ulice Rovňanova 7    Do kratín,  Do remanancií, Dolné vinice, Hájová,  M. Benku, Martinský breh, Obrancov mieru, …

Čítajte viac

Technické služby dostali nový nakladač a umývacie vozidlo

Technické služby mesta Zlaté Moravce si prevzali nový nakladač, ktorý poslúži napríklad pri jarnom a jesennom zbere biologického odpadu. Okrem toho dostali aj nové umývacie vozidlo, na kúpu ktorého získalo mesto dotáciu z Environmentálneho fondu. Čelný nakladač značky Norwit Kubota si Technické služby (TS) prevzali začiatkom októbra 2020. Mesto zaň zaplatilo 62 136 …

Čítajte viac

Mesto prehralo súdny spor so spoločnosťou EAGLE. Prišlo o takmer 43-tisíc eur

Dva roky trvajúci súdny spor bol v septembri právoplatne ukončený. Spor medzi Mestom Zlaté Moravce a spoločnosťou EAGLE s.r.o. sa týkal nezaplatenej faktúry za vypracovanie konceptu a návrhu územného plánu mesta.  Mesto Zlaté Moravce ešte koncom roka 2011 uzatvorilo s firmou EAGLE s.r.o. zmluvu o dielo, predmetom ktorej bolo vypracovanie konceptu a návrhu územného …

Čítajte viac

Oznam pre žiadateľov o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021

Mesto Zlaté Moravce na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Zlaté Moravce, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Zlaté Moravce, oznamuje žiadateľom o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta …

Čítajte viac

Poslanci vymenovali za riaditeľa Technických služieb Jána Koristu

Mestskí poslanci vo štvrtok 24. septembra 2020 vymenovali do funkcie riaditeľa Technických služieb (TS) Zlatých Moraviec Jána Koristu. Ten predtým pracoval ako poverený riaditeľ bez riadneho menovania od mestského zastupiteľstva. Pred hlasovaním poslancov sa uskutočnilo riadne výberové konanie na pozíciu riaditeľa TS. Prihlásili sa traja uchádzači. Jeden z nich nesplnil …

Čítajte viac

Výberové konanie na funkciu HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA ZLATÉ MORAVCE

Mesto Zlaté Moravce vypisuje výberové konanie na funkciu HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA ZLATÉ MORAVCE V súlade s § 18a ods. 4 a ods. 8 písm. b) a§ 30f ods. 1 Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce zašle alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými …

Čítajte viac

Pozvánka na 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

Pozvánka na 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach ktoré sa uskutoční dňa 24. septembra 2020 (štvrtok) o 15.30 hod. v mestskej hale v Zlatých Moravciach Program: Otvorenie a procedurálne veci Informácia o účasti poslancov na zasadnutí Schválenie návrhovej komisie Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva Určenie zapisovateľky a skrutátora Určenie overovateľov zápisnice Stanovisko …

Čítajte viac

V areáli Základnej školy Pribinova rastie nové multifunkčné ihrisko  

Ihrisko stavia zlatomoravecká samospráva, ktorá na realizáciu projektu získala dotáciu vo výške 45-tisíc eur z Úradu vlády Slovenskej republiky. K multifunkčnému ihrisku čoskoro pribudne aj detské ihrisko.  Dotácia z Úradu vlády Slovenskej republiky bola mestu poskytnutá na základe žiadosti. Jej celková suma je 45-tisíc eur, z toho 37-tisíc eur je určených na výstavbu multifunkčného …

Čítajte viac

SEZÓNA REKONŠTRUKCIÍ POKRAČUJE

Oprava budovy na Ulici Janka Kráľa znamenala veľký skok pre ZUŠ Zlaté Moravce Na túto akciu sme získali dotáciu viac ako 199 tisíc € z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Dúfajme, že sa nám čoskoro niečo podobné podarí aj s historickou budovou ZUŠ-ky. Informoval na svojej FB stránke poslanec MsZ …

Čítajte viac