Neprehliadnite aktuálne články

Samospráva

Zasadnutie Krízového štábu v meste Zlaté Moravce, ktoré sa konalo dňa 17. 3. 2020 /utorok/ o 8. 00 hod.

Zasadnutie Krízového štábu v meste Zlaté Moravce, ktoré sa konalo dňa 17. 3. 2020 /utorok/ o 8. 00 hod. Komunikácia s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva o výskyte koronavírusu COVID 19 v meste Zlaté Moravce. Na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Mesto Zlaté Moravce nie je oprávnené podávať bližšie informácie o výskyte koronavírusu COVID 19 na …

Čítajte viac

Opatrenia Krízového štábu Mesta Zlaté Moravce

Zasadnutie Krízového  štábu v meste Zlaté Moravce, ktoré sa konalo dňa 16. 3. 2020 /pondelok/ o 8. 00 hod. Mesto zabezpečilo prostredníctvom Mestskej polície vyplácanie štátnej sociálnej dávky Zabezpečenie vývozu separovaného a komunálneho odpadu Zabezpečenie nutnej údržby budov – výťahy, vodárne a havarijné stavy. Pracovníci údržby sú v pohotovosti. Rokovanie so zástupcami OO PZ Zlaté …

Čítajte viac

Opatrenia Mesta Zlaté Moravce

Mesto Zlaté Moravce, na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie prijíma v súvislosti s fungovaním Mestského úradu v Zlatých Moravciach a poskytovaním služieb občanom nasledovné opatrenia na predchádzanie šírenia prenosného ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom (SARS-CoV-2): Mestský úrad v Zlatých Moravciach bude v dňoch  od 16.03 – 20.03. 2020 ZATVORENÝ v prípade mimoriadnej situácie bude v pohotovosti primátor mesta, prednosta MsÚ …

Čítajte viac

Príkazný list primátora č. 3/2020

Primátor Mesta Zlaté Moravce v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu COVID — 19 uplatňuje nasledovné preventívne opatrenia: Termín: okamžite až do odvolania Odporúčame sledovať internetovú stránku Mesta Zlaté Moravce, o ďalších informáciách bude Mesto Zlaté Moravce okamžite informovať. Primátor mesta tiež odporúča, ak je to možné, aby sa obyvatelia mesta Zlaté Moravce zdržiavali prevažne …

Čítajte viac

Informácie krízového štábu mesta Zlaté Moravce v súvislosti COVID-19 10.03.2020

MsÚ Zlaté Moravce na mestskom úrade bude zavedený obmedzený režim pre stránky, vybavovanie do 5-7 min odporúčaná je telefonická a elektronická komunikácia (všetky kontakty na MsÚ nájdete na: https://www.zlatemoravce.eu/oddelenia-msu-a-kontakty.html odporúčame platenie poplatkov a iných platieb prednostne elektronickou formou. Verejné a spoločné priestory obchodné reťazce na území mesta dbajú o zvýšenú dezinfekciu …

Čítajte viac

PRÍKAZNÝ LIST PRIMÁTORA č. 2/2020

Na základe odporúčania zasadnutia ústredného krízového štábu Slovenskej rebupliky, ktoré sa konalo dňa 06.03.2020 v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu COVID – 19, vydáva primátor Mesta Zlaté Moravce za účelom uplatnenia preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu nasledovné opatrenia: Termín: okamžite až do odvolania Nakoľko túto situáciu Mesto Zlaté Moravce berie mimoriadne vážne, …

Čítajte viac

Dotácia na revitalizáciu Parku Janka Kráľa

Janko Kráľ

Mesto Zlaté Moravce bolo úspešné so svojou žiadosťou o nenávratný finančný prostriedok na projekt revitalizácia Parku Janka Kráľa. Za získané peniaze dostane oddychová zóna z centra mesta vynovený vzhľad. Dotáciu v sume 40-tisíc eur poskytol v rámci podpory regionálneho rozvoja Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. „Naším hlavným …

Čítajte viac

Prilepčania majú dôvod na radosť

Informácia k projektu „kanalizácia Prílepy“. Znovu sme sa posunuli o krok ďalej. Na MZ konanom 30. 01. 2020 bol schválený investičný zámer výstavby “Prílepy – Kanalizácia ”. Následne po vysúťažení realizátora nasleduje žiadosť o finančné prostriedky z Environmentálneho fondu. V prípade schválenia nasleduje samotná realizácia. Na svojom Facebook profile informoval …

Čítajte viac

VYHLÁSENIE STAVU KLIMATICKEJ NÚDZE MESTA ZLATÉ MORAVCE

Mesto Zlaté Moravce uznáva, že sme v stave klimatickej núdze, ktorá si vyžaduje prijať neodkladné opatrenia na úrovni vlády ako aj na úrovni miestnej samosprávy. To, že prejavy klimatických zmien sú prítomné aj na Slovensku, a teda aj v našom meste, dokazujú od roku 1871 najmä pozorovania z Observatória v Hurbanove, na základe ktorých sa …

Čítajte viac