Neprehliadnite aktuálne články

Samospráva

AUDIO záznam z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

ONLINE prenos zabezpečujeme s podporou firmy NEVERNET Pozvánka na 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, ktoré sa uskutoční dňa 19. novembra 2015 o 16:00 hod. (štvrtok) v obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach. Program: Otvorenie a procedurálne veci Určenie zapisovateľky Určenie overovateľov zápisnice Informácia o účasti poslancov na zasadnutí Schválenie návrhovej komisie Schválenie programu zasadnutia …

Čítajte viac

Riadením Mestskej nemocnice je znovu poverená Nina Horniaková

Mesto Zlaté Moravce, zastúpené zástupcom primátora MVDr. Martou Balážovou týmto oznamuje, že s účinnosťou od 11. 11. 2015 bolo JUDr. Ing. Martinovi Cimrákovi odňaté poverenie na výkon funkcie riaditeľa Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté Moravce. Dnešným dňom MVDr. Marta Balážová poverila výkonom funkcie riaditeľa Mestskej nemocnice Zlaté Moravce …

Čítajte viac

Mesto hľadá právnika

Mesto Zlaté Moravce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie „právnik mesta Zlaté Moravce“. Miesto výkonu: Mestský úrad Zlaté Moravce Pracovný pomer: hlavný pracovný pomer Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky na výkon funkcie: Požadované odborné znalosti: Zoznam požadovaných dokladov: Priebeh výberového konania: Výberové konanie sa uskutoční na Mestskom úrade v …

Čítajte viac

Riadením mestských podnikov je dnešným dňom poverená…

Mesto Zlaté Moravce, v zastúpení zástupcom primátora MVDr. Martou Balážovou týmto oznamuje, že s účinnosťou od 29. októbra 2015 bolo Ing. Miroslavovi Šlosárovi odňaté poverenie na výkon funkcie riaditeľa Mestského podniku Technické služby a súčasne mu bolo odňaté aj poverenie na výkon funkcie riaditeľa Mestského podniku Záhradnícke služby. MVDr. Marta Balážová dnešným dňom poverila výkonom funkcie riaditeľa Technických služieb mesta Zlaté Moravce a zároveň výkonom funkcie …

Čítajte viac

Máte záujem o posty riaditeľov príspevkových organizácií Mesta Zlaté Moravce?

Mesto Zlaté Moravce v zastúpení zástupcu primátora MVDr. Marty Balážovej vyhlasuje výberové konania na funkcie riaditeľov (štatutárnych zástupcov): Prihlášky uchádzačov do jednotlivých výberových konaní je potrebné zaslať do 11. novembra 2015 do 15.30 h. kontaktná osoba: PhDr. Marián Takáč, prednosta Mestského úradu, tel. č. : 037/6923920 Podmienky, bližšie informácie a tlačivo …

Čítajte viac

Chod Mestského úradu je od dnešného dňa v rukách Mariána Takáča

Od 27. októbra 2015 povedie Mestský úrad v Zlatých Moravciach z pozície prednostu PhDr. Marián Takáč, ktorý aj naďalej zostáva vo funkcii náčelníka Mestskej polície. Za posledné roky je súčasťou Mestskej polície a s naším mestom je dokonale zžitý. Dňa 23. júna 2011 prešiel Mestským zastupiteľstvom návrh na schválenie oficiálneho …

Čítajte viac

Rozsudok ovplyvnil zmenu štatutárneho zástupcu mesta

  Rozsudkom Krajského súdu v Nitre zo dňa 13. októbra 2015 sa súčasne rozhodlo aj o pôsobení Ing. Serafíny Ostrihoňovej na poste primátorky mesta Zlaté Moravce a 14. októbra prevzala všetky kompetencie štatutárneho zástupcu mesta jej zástupkyňa a poslankyňa Mestského zastupiteľstva MVDr. Marta Balážová. „Primátorka mesta Zlaté Moravce Ing. Serafína …

Čítajte viac

Súd poslednýkrát rozhodol

Dnes sa konalo súdne pojednávanie s našou primátorkou Ing. Serafínou Ostrihoňovou. „V predmetnej veci na verejnom zasadnutí 13. októbra 2015 odvolací súd zrušil rozhodnutie súdu prvého stupňa a rozhodol, že obžalovaní sú vinní zo spáchania prečinu podvodu vo forme spolupáchateľstva, za čo im súd uložil trest odňatia slobody v trvaní 2 rokov, pričom výkon …

Čítajte viac