Aktuality

Z priebehu mestského zastupiteľstva

trojkoncert
poradna

 

Dňa 22.septembra 2011 sa v obradnej sále MsKS v Zlatých Moravciach konalo 8.zasadnutie Mestského zastupiteľstva.

Do programu bolo pôvodne zahrnutých 49 bodov programu, ktoré sa na návrhy poslancov doplnili o ďalšie tri, o správu Mestskej nemocnice, o štatút Tekovských novín a výstavbu hokejbalového ihriska na zimnom štadióne.

 

Na poste riaditeľa je ten pravý

Aktuálnu situáciu v nemocnici skvele odprezentoval dnes už jej nový poverený riaditeľ Michal Grujbár a pri tejto príležitosti sa všetkým prítomným aj predstavil.

Grujbárove informácie a pohotové odborné odpovede o stave nemocnice boli natoľko vyčerpávajúce, tak rozsiahle, presné a správne pomenované, že po jeho prezentácii spokojní poslanci vyjadrili svoje poďakovanie a zároveň obdiv nielen jemu, ale aj primátorovi za to, že funkciou riaditeľa nemocnice poveril práve jeho.

Stav nemocnice ako ho nový riaditeľ odprezentoval doslova každému z prítomných vyrážal dych. Hoci sa našu nemocnicu „zachrániť“ pred prvotne plánovaným zásahom jej najväčšieho zmluvného partnera VšZP podarilo, ani zďaleka nie je za vodou.

 

Zle nastavený systém

Podľa slov Michala Grujbára bolo doteraz poskytovanie zdravotnej starostlivosti za daných okolností pod vedením MUDr. Niny Horniakovej dotiahnuté do nadštandardnej úrovne.

Pokiaľ ide o administratívu, v nej je najväčší neporiadok a je veľmi podstatné nastaviť celý jej chod úplne od základov. Ekonomickú časť nemocnice tvoria 4 úseky – finančná učtáreň, personálna a mzdová učtáreň, sklady, pokladňa s príjmom pacientov. Všetky úseky majú samostatné počítačové systémy, z ktorých ani dva nie sú navzájom kompatibilné. To znamená, že vstupy a výstupy ktoré sa na oddeleniach vykonajú, musia byť do toho ďalšieho manuálne nahodené. Ako príklad riaditeľ uviedol situáciu, keď poprosil o vyčíslenie nákladov a výnosov z jednotlivých oddelení, čoho výsledkom bolo 38 neskoordinovaných správ.

Nemocnica je rovnako zle na tom aj čo sa týka jej technickej vybavenosti zariadení, prístrojov a počítačov, ktoré sú ďaleko za hranicou svojej životnosti. Podľa Grujbárových zistení je naša nemocnica pravdepodobne jediná na Slovensku, ktorá ešte vlastní tak zastaralú techniku.

 

Vykurujú sa aj chodníky

V dezolátnom stave sú aj plynové vykurovacie kotle, ktoré už tiež „dožívajú“ a dajú sa doslova nazvať časovanou bombou. Nehovoriac o obrovských finančných stratách za teplo v tomto objekte (za plyn platí nemocnica v zimných mesiacoch 30000 € a v letných okolo 12000 €).

Dlhodobo sa zanedbávali aj revízne správy technických zariadení.

 

Zanedbaná bezpečnosť

Areál nemocnice je sprístupňovaný bez akejkoľvek bezpečnostnej kontroly komukoľvek, terén nie je pravidelne upravovaný (zeleň), je nebezpečne neprehľadný a bezohľadne sa v ňom parkuje. Toto všetko znemožňuje v mnohých prípadoch príjazd a prejazd sanitiek v závažných situáciách. Nemocničná lekáreň nie je takmer vôbec chránená ani vybavená bezpečnostným systémom.

 

Zachovať nemocnicu ako Mestskú

Na základe svojej správy riaditeľ skonštatoval, že životnosť nemocnice teda nezávisí len od príjmov VšZP (85%), aj keď jej príjmy sú to najpodstatnejšie. Keďže zmluva s VšZP je uzatvorená opäť len dočasne, (do konca júna 2012) a nemocnica je zachránená len za podmienok aké sú teraz, sa Michal Grujbár s primátorom Petrom Lednárom budú snažiť o uzatváranie zmlúv s poisťovňami na dlhšiu dobu, čo je oveľa výhodnejšie a menej rizikové. Okrem iného riaditeľ spomenul zopár svojich predstáv ako nemocnici pomôcť, z čoho ale vyplynulo, že pokiaľ sa bude dať, je v ich záujme a zároveň pre Mesto Zlaté Moravce najprospešnejšie udržať nemocnicu ako Mestskú.

 

Tekovské noviny

V rámci bodu programu „Štatút Tekovských novín“, boli poslanci informovaní o zložení redakcie (šéfredaktorka Ľubomíra Rosinská, Anna Mondočková a Ing. Mária Petrovičová) a o zložení redakčnej rady, ktorú tvorí šesťčlenný tím (šéfredaktorka, 2 zástupcovia MsÚ-Ing. Ján Jamrich, Ing. Miroslav Košút, 2 poslanci-Ing. Jozef Škvarenina, Erika Babocká a zástupca obyvateľov mesta-Jozef Boďo).

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo zámer výstavby hokejbalového ihriska v areáli zimného štadióna a zaradenie do rozpočtu Mesta na rok 2012.

 

Zberný dvor pre Tríbečsko

Ďalej prerokovalo a schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie, odpadové hospodárstvo, operačný cieľ, podpora aktivít v oblasti separovaného zberu a podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov s názvom projektu „Regionálny zberný dvor pre mikroregión Tríbečsko“ (výška celkových oprávnených výdavkov na projekt = 8 989 879,04 €, výška spolufinancovania projektu = 449 493,95 €).

 

Od 22. 9. 2011 sa v Prílepoch mení kronikárka a Annu Michalkoc-Kudrejovú po mnohých rokoch nahradí Beáta Horváthová.

 

Nové auto pre Mestskú políciu

Vzhľadom na havarijný stav vozidla Mestskej polície, ktoré bráni vykonávaniu jej činností, sa presúvajú kapitálové výdavky na účel nákupu nového auta.

Poslanci podporili aj žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci projektu „Chránené pracovisko – obsluha bezpečnostného kamerového systému“. Získaním príspevku sa vytvoria štyri pracovné miesta pre zdravotne postihnutých obyvateľov mesta (celkové náklady projektu = 65 830 €, výška príspevku = 38 625,76 €).

 

Odobril sa plán na obstaranie nového územného plánu Mesta Zlaté Moravce a okrem iného sa riešili aj prevody a predaje pozemkov.

 

Z piatich podnikov budú dva

Aj napriek tomu, že posledný návrh transformačnej komisie bol o vytvorení jednej príspevkovej organizácii zlúčením štyroch mestských podnikov s výnimkou MsKS, ktoré sa malo stať súčasťou MsÚ, sa v konečnom dôsledku na 8. zasadnutí MZ schválila príprava k transformácií mestských príspevkových organizácii na dve PO:

  1. Technické služby, Službyt, Záhradnícke služby
  2. Mestské kultúrne stredisko a Správa športových zariadení

Súčasne sa schválila aj príprava súťažných podmienok pre vypísanie verejného obstarávania na uzatvorenie koncesnej zmluvy na predmet činností týchto príspevkových organizácií.

 

[nggallery id=151]

Ľ. Rosinská

[hr]

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button