Aktuality

SPOLUPRÁCA MESTA ZLATÉ MORAVCE – OBČAN

poradna

Usporiadanie vlastníckych vzťahov

Mesto Zlaté Moravce zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Lednárom, CSc. ponúka možnosť všetkým fyzickým a právnickým osobám, ktoré užívajú rôzne stavby, prístavby, resp. dostavby vo svojom vlastníctve bez právoplatného stavebného povolenia alebo bez oznámenia príslušného stavebného úradu o tom, že k jednoduchej stavbe nemá námietky a súčasne takéto stavby nie sú ani predmetom dane z nehnuteľností, aby si tieto stavby zlegalizovali za nasledovných podmienok:

■ Fyzická osoba alebo právnická osoba môže požiadať Mesto Zlaté Moravce ako príslušný stavebný úrad o dodatočné povolenie stavby, pričom na základe podanej žiadosti za predpokladu splnenia podmienok stanovených v príslušných právnych predpisoch (najmä v zákone č. 50/1976 Zb. o stavebnom plánovaní a stavebnom poriadku) vydá rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby. Súčasne bude takejto fyzickej osobe alebo právnickej osobe za porušenie stavebného zákona (t.j. spáchanie priestupku resp. správneho deliktu tým, že uskutočnil jednoduchú stavbu bez povolenia alebo tým, že uskutočnil novú stavbu bez povolenia) uložená symbolická pokuta v najspodnejšej hranici zákonnej sadzby (t.j. od 1 € pre fyzické i právnické osoby), a to s prihliadnutím na záujem mesta o usporiadanie vlastníckych vzťahov a dobrovoľné konanie takejto osoby.

Za uvedených podmienok budú akceptované tie žiadosti, ktoré budú doručené Mestu Zlaté Moravce do 31. 12. 2012.

Po uvedenom období, t.j. od 1. 1. 2013, v prípade, že Mesto Zlaté Moravce zistí na základe vlastnej činnosti (najmä na základe informácií z ortofotomáp, miestnej ohliadky a pod.) existenciu nepovolených stavieb, nebude pri uložení pokuty za spáchanie priestupkov alebo správneho deliktu podľa stavebného zákona prihliadať na záujem mesta o usporiadanie vlastníckych vzťahov, pričom pokutu za  uskutočnenie novej stavby bez povolenia môže uložiť pri fyzických osobách až do výšky 33.193,92 € a pri právnických osobách až do výšky 165.969,59 €.

-red-

[hr]

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button