AktualityVideo

VIDEO prenos z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva

trojkoncert
poradna

Pozvánka na 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, ktoré sa uskutoční dňa 27. mája 2021 (štvrtok) o 15.30 hod. v mestskej športovej hale v Zlatých Moravciach. Video prenos budeme vysielať  na tejto stránke, Facebooku, alebo na našom YouTube

Program:

 1. Otvorenie a procedurálne veci
 2. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
 3. Schválenie návrhovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
 5. Určenie zapisovateľky a skrutátora
 6. Určenie overovateľov zápisnice
 7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
 8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č. 1-19MZ-2021)
 9. Odpovede na interpelácie poslancov
 10. Vystúpenie obyvateľov mesta
 11. Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 2021 vrátane programov a podprogramov a návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 1/2021 (mat. č. 2-19MZ-2021)
 12. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v MSKŠ“ do správy príspevkovej organizácie mesta Mestské stredisko kultúry a športu, Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce (mat. č. 3-19MZ-2021)
 13. Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na projekt „Obnova a rekonštrukcia kaštieľa Migazziovcov v Zlatých Moravciach“ a návrh na vyhlásenie verejného obstarávania (mat. č. 4-19MZ-2021)
 14. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa projektových dokumentácií pre mesto Zlaté Moravce (mat. č. 5-19MZ-2021)
 1. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „zabezpečenie celodennej stravy pre klientov ZOS mesta Zlaté Moravce“ (mat. č. 6-19MZ-2021)
 2. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „Obnovu bytovej budovy na ul. Rovňanova 2012/1,3,5 Zlaté Moravce“ (mat. č. 7-19MZ-2021)
 3. Návrh na schválenie prevodu pozemku v k. ú. Zlaté Moravce pod garážou na Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach pre Bc. Jána Laktiša (mat. č. 8-19MZ-2021)
 4. Návrh na schválenie prevodu pozemku v k.ú. Zlaté Moravce vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce pre manželov Rabatinových, z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 9-19MZ-2021)
 5. Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov pre Spojenú školu z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 10-19MZ-2021)
 6. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nehnuteľností a tepelného hospodárstva mesta Zlaté Moravce pre Teplárne ZM s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 11-19MZ-2021)
 7. Návrh na na obstaranie bytových domov na Robotníckej ul. v Zlatých Moravciach a s tým súvisiacej technickej vybavenosti” (mat. č. 12-19MZ-2021)
 8. Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru pre TOP CONSULTING SK, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 13-19MZ-2021)
 9. Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov a pozemku v k. ú. Zlaté Moravce v areáli amfiteátra v Zlatých Moravciach pre Ivana Plesnivého – NET CAFÉ z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 14-19MZ-2021)
 10. Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov a pozemku v k.ú. Zlaté Moravce v areáli futbalového štadióna v Zlatých Moravciach pre DJ Davis s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 15-19MZ-2021)
 11. Správa o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2020 (mat. č. 16- 19MZ-2021)
 1. Rôzne
 2. Diskusia
 3. Interpelácie poslancov
 4. Schválenie uznesenia
 5. Záver

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button