AktualityVideo

Video prenos z 8. zasadnutia MsZ v Zlatých Moravciach

obed
poradna

Pozvánka na 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach ktoré sa uskutoční dňa 19. októbra 2023 (štvrtok) o 15.30 hod. v Mestskom stredisku kultúry a športu v Zlatých Moravciach

Program:

 1. Otvorenie a procedurálne veci
 2. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
 3. Schválenie návrhovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
 5. Určenie zapisovateľky a skrutátora
 6. Určenie overovateľov zápisnice
 7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
 8. Kontrola plnenia uznesení
 9. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-8MZ-2023)
 10. Odpovede na interpelácie poslancov
 11. Vystúpenie obyvateľov mesta
 12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …../2023,ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 1/2021 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území Mesta Zlaté Moravce (mat. č.2-8MZ-2023)
 13. Návrh na zrušenie členstva v Únii miest Slovenska alebo v Združení miest a obcí Slovenska (mat. č.3-8MZ-2023)
 14. Návrh na schválenie prevodu časti pozemku v k.ú. Hoňovce pre Ing. Milana Peňažku z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.4-8MZ-2023)
 15. Návrh na schválenie spôsobu prevodu budovy so s.č. 3286 a pozemku pod ňou v areáli na Viničnej ulici na základe Obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok Obchodnej verejnej súťaže (mat. č.5-8MZ-2023)
 1. Návrh na opätovné schválenie spôsobu prevodu pozemkov na Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach na základe Obchodnej verejnej súťaže č. 3 a schválenie podmienok Obchodnej verejnej súťaže č. 3 (mat. č.6-8MZ-2023)
 2. Návrh na schválenie spôsobu prevodu časti pozemku na Hviezdoslavovej ulici pre manželov Petrovičových (mat. č.7-8MZ-2023)
 3. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nebytových priestorov pre Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č8- 8MZ-2023)
 4. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nebytových priestorov pre obchodnú spoločnosť ERISO s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č9-8MZ-2023)
 5. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nebytových priestorov a časti pozemku pre spoločnosť ESAM s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č10-8MZ-2023)
 6. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov, nebytových priestorov a užívaní športových plôch a zariadení pre C&P Stars Academy z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č11-8MZ-2023)
 7. Návrh na schválenie spôsobu prevodu časti pozemku na Hviezdoslavovej ulici pre Ing. Adriána Brunclíka z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  (mat. č12-8MZ-2023)
 1. Rôzne
 2. Diskusia
 3. Interpelácie poslancov
 4. Schválenie uznesenia
 5. Záver

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button