Pre deti

Deň otvorených dverí u vojakov

Deti z predškolských tried prijali 2. júna 2014 pozvanie do VÚ v Nitre na Deň otvorených dverí. Pre deti boli pripravené zaujímavé aktivity. Mohli si vyskúšať rôzne vojenské vozidlá, vyskúšať prilby. Sledovali ukážku bojového umenia, čo sa páčilo najmä chlapcom. Najväčší hrdina bol psík Bak, ktorý zneškodnil „zlodeja“. Deti sa …

Čítajte viac

Rozmanitý Deň detí

Šnúra tradície sa nepretrhla ani tento rok a tak sa dňa 1. júna na mestských športoviskách usporiadalo z príležitosti Medzinárodného dňa detí popoludnie plné zábavy a pútavého programu. „Šarapatiace“ počasie sa umúdrilo a tak sa deti mohli vyšantiť na pripravených atrakciách, medzi ktoré patrili súťažné stanovištia nachystané materskými školami, kolotoče, …

Čítajte viac

Detská autoškola

Rozvoj dopravy a rast intenzity cestnej premávky prináša so sebou aj negatívne dôsledky. Tieto faktory sa okrem iného odrážajú na náraste dopravných nehôd s účasťou detí. Z dôvodu eliminácie dopravnej nehodovosti Mesto Zlaté Moravce s podporou spoločnosti Granvia a.s. v spolupráci so Slovenským Červeným krížom organizuje preventívny projekt „Detská autoškola 2014“ zameraný na dopravnú …

Čítajte viac

Kúsok z „Dúhy“ pre mamičky

„Žena prináša svetu krásu, lásku a spokojnosť. Matka, to je silné slovo, pretože v matke sa spája pocit šťastia a radosti, ale najmä radosti zo svojich detí v spokojnej rodine. A tak pre Vás, milé mamičky, mamulienky, babky, babulienky, sme dnes uvili kytičku tančekov, básničiek a pesničiek, prostredníctvom ktorej Vám …

Čítajte viac

„Hasiči“ otvorili brány

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru na Ul. 1. mája v Zlatých Moravciach usporiadalo dňa 5. mája Deň otvorených dverí. Pri tejto príležitosti ich navštívili deti z materských a základných škôl. Na jednotlivých stanovištiach im hasiči predviedli svoju koordinovanú a kolektívnu prácu, výstroj a vysvetlili fungovanie techniky, ktorú používajú pri …

Čítajte viac

Radosť malých „slniečok“ z ozdobeného mája

„Doniesli sme vám tento zelený máj. Nesieme vám nové leto, cez zelený háj, dobre zdravie vám.“ Takto prišli chlapci s brezovým májom k dievčatám. Spoločne si zaspievali a zatancovali. Máj dievčatá ozdobili farebnými stužkami. S ozdobeným májom chodili po dvore materskej školy a zabávali sa so všetkými deťmi. kolektív učiteliek …

Čítajte viac

„Štúrovčatá“ vítali jar

Lúčenie so zimou a vítanie jari spokojným rodičom predviedli pod drobnohľadom učiteliek deti z materskej školy na Štúrovej ulici. Pestrý a jarou zaváňajúci program inscenovali škôlkari s radosťou v tvárach a viditeľným snaživým sústredením vo vonkajšom prostredí areálu školy. Všetci, vrátane pani učiteliek, boli vyobliekaní vo farebných krojoch, v ktorých nám vzorovo predviedli ukážky ľudovej slovesnosti – vítanie …

Čítajte viac

Malé slniečka vycestovali do planetária

Nabalené deti čakali 25. marca 2014 netrpezlivo autobus. Cestovali na exkurziu do Planetária M. Hella v Žiari nad Hronom. Dozvedeli sa nové informácie o slnečnej sústave a mliečnej dráhe. V rozprávke O Martinkovi videli putovanie vesmírom. Zážitok mali z pozorovania „nočnej oblohy“ v Hviezdnej sále. Pomenovali hviezdy a hľadali súhvezdia. …

Čítajte viac

Deti zo Slniečka na návšteve v knižnici

V rámci Marca – mesiaca knihy sa deti v MŠ na Kalinčiakovej ulici venovali téme o knihách. Denne si z nich čítali, prezerali ilustrácie a tvorili si svoje vlastné. Vyvrcholením celej aktivity bola návšteva Mestskej knižnice v Zlatých Moravciach. Teta knihovníčka vysvetlia deťom, ako majú s knihami šetrne zaobchádzať, ako si môžu knihy požičať a ako sa môžu …

Čítajte viac