Neprehliadnite aktuálne články

projekty

Teplo domova

V dnešnej dobe je normálne, že si potrpíme na nejaký ten životný štandard, za ktorý považujeme teplú vodu a vykurovanie obydlí počas chladných dní v roku. Ale smutným faktom je, že nie každý má také šťastie, pretože mnoho ľudí žije aj v súčasnosti vo veľmi skromných, až poľných podmienkach. Ich osudy by …

Čítajte viac

Na dopravnom ihrisku pribudli nové detské odrážadlá s podporou Nadácie Allianz

V dnešnej dobe je veľmi dôležité, aby aj deti ovládali pravidlá cestnej premávky a práve na to sú určené detské dopravné ihriská, ktoré sú dostupné verejnosti. Je skvelé, ak je vo vzdelávacej výchove v oblasti cestnej premávky nápomocné samotné Mesto, čím sa aj takto podporuje zvýšenie bezpečnosti na našich cestách. …

Čítajte viac

Nazrite do života Rómov

Terénna sociálna práca v spolupráci s vystavovateľmi zorganizovala v dňoch od 22. do 26. júna ďalšiu zo svojich aktivít, výstavu fotografií a obrazov „Zo života Rómov“ pod záštitou primátorky mesta Zlaté Moravce Ing. Serafíny Ostrihoňovej a pod gesciou terénnej sociálnej pracovníčky Mgr. Zuzany Blahákovej. Kurátorkou výstavy je akademická maliarka Věra …

Čítajte viac

Ukončenie projektu vzdelávania seniorov

Súčasní seniori pociťujú v dnešnej uponáhľanej dobe rôzne sociálne, ekonomické, zdravotné a psychické ťažkosti, veľakrát sa cítia osamelí, nepotrební, stávajú sa v bežných životných situáciách nesamostatní a závislí na iných osobách. Mesto Zlaté Moravce sa rozhodlo, že týmto ľuďom k ich nezávislejšiemu a rozhľadenejšiemu každodennému životu pomôže. Preto sa svojou …

Čítajte viac

„DO PRÁCE NA BICYKLI“

Národná kampaň pre podporu environmentálnych druhov dopravy v našich mestách. Zapojte sa spolu s nami do celoslovenskej súťaži, ktorú vyhlásilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR! „Cieľom súťaže je motivovať ľudí, aby čo najviac využívali bicykel ako každodennú formu dopravy do zamestnania. Pre primátorky a primátorov je vytvorená príležitosť aj takýmto …

Čítajte viac

Vzdelávajte a orientujte sa v oblasti spoločenskej etikety

Milí seniori! Prihláste sa do kurzu „Spoločenská etiketa“ , ktorý bude prebiehať už budúci týždeň. Ide o posledné voľné miesta v oboch termínoch prebiehajúcich v popoludňajších hodinách. Veľkým plusom v živote každého človeka je znalosť v oblasti etikety. Dôvodom je aj fakt, že život nás pravidelne stavia pred rôzne situácie, …

Čítajte viac

Komunikačne zručnejší seniori

Komunikácia, čo a ako hovoríme, je dnes najdôležitejším faktorom úspechu. Významní predstavitelia vo vládach, v priemysle a vzdelávaní majú rozvinuté schopnosti účinnej komunikácie s ľuďmi. Ľudia sa nemusia s takými schopnosťami narodiť. Každý, kto po nich túži, ich však môže nadobudnúť. Stačí pevná vôľa a rozhodnosť. Keď si zlepšíme schopnosť komunikovať, dokážeme efektívnejšie prezentovať svoje názory …

Čítajte viac

Aktivity Terénnej sociálnej práce

Terénna sociálna práca je projekt, ktorý za pomoci mesta Zlaté Moravce, Európskeho sociálneho fondu a implementačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia pomáha sociálne slabším a marginalizovaným rodinám. Cieľom projektu je postupné zlepšovanie životnej situácie sociálne slabších rodín a integrácia marginalizovaných skupín obyvateľov do majoritnej spoločnosti. Pod činnosti …

Čítajte viac

Úspech Mesta v ďalšom projekte EÚ

Dňa 29. októbra 2014 bola medzi poskytovateľom nenávratného finančného príspevku a primátorom mesta Zlaté Moravce Petrom Lednárom podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 41 289,38 €. Táto zmluva dáva Mestu oprávnenie k začatiu realizácie projektu „Občianska hliadka v meste Zlaté Moravce“. Mesto v rámci projektu zamestná štyroch znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, ktorí …

Čítajte viac

Ďalšie vzdelávanie – cesta k zlepšeniu kvality života seniorov

Mestu Zlaté Moravce bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok „Ďalšie vzdelávanie – cesta k zlepšeniu kvality života seniorov“ v rámci Operačného programu Vzdelávanie, Prioritná os 2 – Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ, Opatrenie 2.1 – Podpora ďalšieho vzdelávania. Plánovaný termín realizácie projektu je od 08/2013 s predpokladaným termínom ukončenia 01/2015. Strategickým cieľom projektu je …

Čítajte viac