AktualityOznamy

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

trojkoncert
poradna

www.zlatemoravce.infoOKRESNÉ RIADITEĽSTVO Hasičského a záchranného zboru 1. mája 

1 A, 953 01 Zlaté Moravce

Č. p.: ORHZ-ZM1-232/2014, Zlaté Moravce, 16.06.2014

v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, podľa § 21, písm. n ) a na základe § 2 ods. 1, písm. a ) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, na lesných a poľnohospodárskych pozemkoch v územnom obvode okresu Zlaté Moravce od 16. 06. 2014 do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov na lesných a poľnohospodárskych pozemkoch zakazuje najmä:

– zakladať alebo udržovať ohne v priestoroch a miestach kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu

– fajčiť alebo používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

– vypaľovať porasty bylín, krov a stromov

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných porastov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b, zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov povinní najmä:

– zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť, pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať a zabezpečuje jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,

– zabezpečiť potrebné množstvo protipožiarneho náradia,

– zabezpečiť vybavenie pracovných strojov aspoň jedným hasiacim prístrojom s hmotnosťou hasiacej látky min. 5 kg, vhodného druhu

– udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,

– prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou,

– budovať na lesných pozemkoch na vyznačených miestach len ohniská zabezpečené proti šíreniu ohňa, zabezpečovať ich označenie a označenie zákazu zakladania ohňa mimo zabezpečených ohnísk.

kpt. Ing. Miroslav Suk

riaditeľ Okresného riaditeľstva

Hasičského a záchranného zboru

v Zlatých Moravciach

v. r.


obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button